nieuws

DHV werpt zich op waterbeheer China

bouwbreed Premium

Een consortium onder leiding van ingenieursbureau DHV gaat het waterbeheer verbeteren in het stroomgebied van de Yangtze en de Gele Rivier. De werkzaamheden in China richten zich op een regio ter grootte van West-Europa.

Het vijf jaar durende project vertegenwoordigt een contractwaarde van 13,9 miljoen euro. Opdrachtgever is de Europese Unie. DHV werkt in het consortium samen met de Nederlandse bedrijven Alterra en Wetlands International. Ook Cowi (Denemarken), Sweco (Zweden) en WS Atkins (Groot-Brittannië) zijn van de partij.
Bij de uitvoering van het project maakt DHV gebruik van de ervaringen opgedaan bij de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Een belangrijk onderdeel vormt de verbetering van de milieukwaliteit. Vanwege de snelle economische groei van China neemt de watervoorraad in China zowel in kwaliteit als in hoeveelheid snel af. Vervuiling treedt op door de toenemende lozing van industrieel en huishoudelijk afval.

Waterkracht

De rivieren zijn van karakter drastisch veranderd door de bouw van talloze dammen voor de opwekking van waterkracht. Aan DHV de taak oplossingen te bedenken voor de snel rijzende problematiek in het stroomgebied van de Yangtze en de Gele Rivier. In de westelijke Balkan heeft DHV opnieuw een contract binnengehaald van het type design & build. Voor 9,9 miljoen euro zorgen de Amersfoorters voor de vernieuwing en uitbreiding van de afvalwaterzuivering in de stad Subotica, in het noorden van Servië.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in de periode 2006-2008. Over twee jaar komt een installatie beschikbaar met een capaciteit van 26.000 kuub per dag. Die hoeveelheid is voldoende om duurzaam het afvalwater te zuiveren van 100.000 huishoudens.

Trekpleister

De installatie heeft voorzieningen voor het verwijderen van stikstof en fosfaten. De stoffen zijn nu nog belangrijke veroorzakers van algengroei in het Meer van Palic, voor de streek een toeristische trekpleister van formaat.
De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling verstrekt Subotica een lening van 9 miljoen euro om de installatie te laten voldoen aan de Europese normen. DHV voert het project uit samen met twee Servische partners. Gemax is verantwoordelijk voor de civiele constructie. Fideco zorgt voor het projectmanagement.
Twee maanden geleden haalde DHV in de westelijke Balkan zijn eerste d&b-contract binnen met de renovatie van de kwart eeuw oude zuiveringsinstallatie in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica. ( ANP )

Reageer op dit artikel