nieuws

Brinkman: Politiek ontbeert integrale visie investeren

bouwbreed

Het ontbreekt de politiek aan een integrale visie op de toekomst van Nederland. Partijen moeten nu een heldere opvatting ontwikkelen over hoe ons land er over pakweg 25 jaar zou moeten uitzien. Dit zei voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland tijdens het eerste landelijke congres.

“Nationale problemen zoals de bereikbaarheid en mondiale problemen zoals de klimaatsverandering maken het meer dan ooit nodig om verder te kijken dan de volgende kabinetsperiode en dwingen ons ook na te denken over de investeringen die nodig zijn”, aldus Brinkman.
Helaas moet hij constateren dat de verkiezingsprogramma’s van de drie grote partijen wel aandacht besteden aan problemen als verbetering van bereikbaarheid en bescherming tegen het water, maar dat een integrale visie op de aanpak ontbreekt. Ook het investeringsniveau de komende jaren doet geen recht aan de omvang van de problemen.
Alles staat nu in het teken van de komende verkiezingen. Het kabinet dat daarna aan de slag gaat, zal op veel aandachtsgebieden maximaal vier jaar vooruitkijken. Volgens Brinkman blijft het bij “een beetje gas geven op sommige terreinen en een beetje remmen op andere”. Brinkman roept ook op om gebruik te maken van de kennis en ervaring van de bouw.

Positief

De discussie over de daarvoor benodigde financiële middelen moet volgens hem op een positieve manier worden gevoerd. “Ik wijs daarbij op de vele miljarden die in het buitenland geïnvesteerd worden. Gelden die naar mijn mening met goede plannen ook in ons land geïnvesteerd zouden kunnen worden. Wij als sector zijn in staat alle plannen waar te maken. Op onze blijvende inzet kan ons land bouwen en vertouwen.”
Voorzitter Van der Harst van Transport en Logistiek Nederland kon niet anders dan het eens zijn met Brinkman. Hij rekende voor dat de achterstand in investeringen in infrastructuur inmiddels is opgelopen tot 100 miljard euro. De 80 miljard die beschikbaar is de komende 15 jaar, doet de achterstand dus alleen maar oplopen.
“Het wegennet is aangelegd in de jaren zestig door een kabinet met een vooruitziende blik, twee keer twee rijstroken. Dat was toen meer dan voldoende. Anno 2006 zijn er grote doorgaande verbindingen die nog steeds diezelfde twee keer twee rijstroken hebben zoals de A4 bij Leiden en delen van de A12. En dat terwijl het aantal auto’s de komende tien jaar oploopt van 7 naar 9 miljoen en het vrachtverkeer verdubbelt. Het investeringsniveau is dan ook veel te laag”, aldus Van der Harst.
Hij is daar bepaald niet blij mee omdat de files de transportsector nu al 1,2 miljard per jaar kosten. Bovendien, zo hield hij zijn gehoor voor, leggen automobilisten jaarlijks 15 miljard op tafel aan belastingen en accijnzen. Slechts vijf miljard per jaar komt daarvan terug voor onderhoud van de wegen. Ook daar zou de politiek eens een betere verdeling in kunnen maken in zin visie.

Reageer op dit artikel