nieuws

Brandveiligheid item op Dakdekkersdag

bouwbreed

Dakdekkers krijgen nog een jaar de tijd om te wennen aan de nieuwe eisen voor brandveilige detailleringen. De eisen zouden al neergelegd moeten zijn in de NEN 6050. Afgelopen zomer kwam plotseling zoveel weerstand tegen de aangescherpte norm, dat besloten is er een zogenoemde Voornorm van te maken.

Hun ergernis over het torpederen van de nieuwe NEN 6050 hielden ingenieursbureau BDA en Pobasys, vereniging van Producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen, tijdens de Nationale Dakendag in Utrecht goed verborgen.
Maar de woede over het dwarsbomen van jarenlange voorbereidingen van nieuwe regels over brandveilig werken, blijft. Afgelopen zomer, nadat de kritiektermijn al was verstreken, kwamen twee belangrijke groepen verwerkers, NDA-dakdekkers en Dakmerk-erkenninghouders, alsnog met bezwaren. De critici wilden eerst nog onderzoeken wat de juridische gevolgen kunnen zijn als na inwerkingtreding van de norm een dakbrand ontstaat.
Voor de normcommissie zat er niets anders op dan te buigen voor de criticasters. In plaats van een echte NEN-norm is nu uitgeweken naar de Nederlandse Voornorm (NVN). Daarmee krijgen de verwerkers een jaar de tijd om aan de nieuwe werkwijzen te wennen en krijgen leveranciers van dakmaterialen extra tijd om op de veranderde eisen in te spelen. Na een jaar ligt de norm opnieuw ter kritiek en kan de NVN alsnog een echte NEN-norm worden.

Wettelijk

Gehoopt was dat bij de verwachte herziening van het Bouwbesluit in 2008 de aangescherpte NEN 6050 al van kracht zou zijn waarmee de werkwijze wettelijk voorschrift zou zijn. Dat zit er nu niet meer in. De nieuwe eisen hebben betrekking op kritische aansluitingen zoals dakranden, ontluchtingen en hwa’s. Die moeten duurzaam worden afgeschermd zonder gebruik te maken van open vuur voordat het complete dakbedekkingsysteem wordt aangebracht. Bij gevels en onder overkragende bouwdelen mag in een zone van 75 centimeter evenmin open vuur worden gebruikt. Verder geldt het verbod voor het aanbrengen van de damp-remmende laag of de eerste laag van het dakbedekkingsysteem in kiergevoelige onderconstructies. Rondom en langs dakdoorbrekingen moet onbrandbaar isolatiemateriaal worden aangebracht dat voldoet aan klasse A2
Het zal nog een hele toer worden om de veranderingen in de alledaagse dakdekkerspraktijk door te voeren, denkt A. van den Hout van BDA. “De dakdekker is al 25 jaar gewend te werken met een brander. Dat mag hij straks niet meer bij de gevel of een moeilijk aansluitdetail. Een dakdekker is gewend met zijn voeten te werken. Hij duwt de dakrol met zijn voeten vooruit en drukt hem na het branden nog wat met de voeten aan. Brandveilig werken betekent dat hij gebruik moet maken van een zelfklevende rol of een dakbedekking die met de föhn wordt aangebracht. Daarvoor moeten we hem letterlijk op de knieën krijgen.”
J. Vroegop van Olster Dakbedekkingen uit Steenwijk is wel blij dat de eisen in een NVN zijn neergelegd. “De markt heeft tijd nodig. De oplossingen zijn nog niet toereikend. Koudkleefsystemen bieden bijvoorbeeld maar gedeeltelijk een oplossing. In najaar, winter en vroege voorjaar zijn ze praktisch niet toepasbaar. Ook de dakdekkersbedrijven hebben tijd nodig om medewerkers te instrueren en opdrachtgevers voor te lichten.”

Reageer op dit artikel