nieuws

Borne maakt flinke inhaalslag om verliezen te beperken

bouwbreed Premium

Om gigantische rente- en planschadeverliezen te voorkomen moet de gemeente Borne een fikse inhaalslag maken bij de nieuwbouwwijk Bornsche Maten (2700). Elk jaar dat niet wordt gebouwd kost Borne 3000 euro per woning.

“En dan hebben we het nog niet over de renteverliezen en individuele schades van 55 kavelkopers”, meldt Jolande de Vries van de gemeente. “Ook hebben we al vijf maanden geen kavels kunnen verkopen.”
Borne is blij dat de provincie nieuwe plannen goedkeurde. De Raad van State keurde een eerder bestemmingsplan in juli af. “Het plan was gebaseerd op verouderde wetgeving rondom luchtkwaliteit. Het probleem is dat die wetgeving zo snel wijzigt, dat een gemeente er amper op kan anticiperen. We hebben het plan aangepast aan de nieuwe normen. Ook vond dat de provincie het plan op een aantal punten onvoldoende had gemotiveerd.”
De Vries meent dat de Raad van State soms ‘zeer formeel’ met specifieke wetgeving omgaat. Bovendien constateert zij dat bijna geen enkel bestemmingsplan kan worden vastgesteld zonder gang naar de Raad van State. “Zelfs niet bij plannen zonder directe bouwprojecten.”

Vertraging

Het aanvragen van een voorlopige voorziening zet volgens De Vries ook geen zoden aan de dijk. “Uiteindelijk moeten we altijd een bodemprocedure in.”
Al met al kostten de procedures Bornsche Maten twee jaar vertraging. De eerste vaststelling van het bestemmingsplan was is oktober 2004. In juni 2005 keurde de provincie het plan goed en in juli 2006 floot de Raad van State Borne alsnog terug.
Op dit moment ligt het plan voor 2700 woningen ter inzage. Er zijn nog geen zienswijzen ingediend. Volgens De Vries zegt dat niet alles. “Onze ervaring is dat die pas op het laatste moment binnenkomen.”

Reageer op dit artikel