nieuws

Bereikbaarheid locaties in beeld gebracht

bouwbreed Premium

Op basis van tot nog toe niet openbare informatie heeft Transumo een digitale Nationale Bereikbaarheidskaart per postcodegebied ontwikkeld. Met dit instrument hebben private investeerders en overheden beter inzicht in de waarde van hun vastgoed.

Tijdenkaart biedt alternatief voor beslissingen op basis informatie Bosatlas

Neprom-directeur Jan Fokkema ziet niet direct in wat projectontwikkelaars aan de kaart hebben.
“De bereikbaarheid van een locatie is essentieel voor de klant dus ook voor ontwikkelaars, maar projectontwikkeling is toch vooral een lokale bezigheid. Ontwikkelaars kennen het gebied waarin zij opereren”, aldus Fokkema. Hij denkt wel dat de kaart een goed hulpmiddel is voor het publieke en politieke debat.
Gisteren lanceerde Transumo, een kennisbank van 150 bedrijven en overheden, de bereikbaarheidskaart. Deze is ontwikkeld op basis van informatie van Rijkswaterstaat en provincies en beperkt zich vooralsnog tot de bereikbaarheid per auto.
Hierbij is gekeken naar kenmerken van het wegennet en het verplaatsingspatroon van Nederlanders. Voor elke verplaatsing is de reistijd berekend.
“Deze informatie was tot dusverre niet publiek inzichtelijk. Een aantal leveranciers van Navigatiesystemen heeft al interesse getoond, omdat wij de reistijd beter in zicht kunnen brengen”, meent Henk Tromp van Transumo.
Volgens Tromp leent de kaart zich uitstekend voor voorspellingen én voor het vaststellen van de vastgoedwaarde. “Zo kunnen we oorzaken van files uitschakelen en aan de hand daarvan zien op welke knelpunten het zinvol is maatregelen te nemen. Bovendien kunnen met dit instrument eindelijk fatsoenlijke gesprekken worden gevoerd over private investeringen. Op dit moment worden er beslissingen genomen op Bosatlasniveau.”
Volgens Fokkema overdrijft Tromp. “Ik vraag me überhaupt af welke projectontwikkelaar een Bosatlas in huis heeft.”
Het is de bedoeling binnen enkele maanden informatie over de bereikbaarheid via het openbaar vervoer toe te voegen aan het ‘reken- en onderhandelingsinstrument’.

Reageer op dit artikel