nieuws

‘Afwijzen bouwfraude voorkomt heksenjacht’

bouwbreed Premium

De bouw moet illegale praktijken als vooroverleg en fraude massaal afwijzen, net als de heksenjacht ernaar. Dat vindt voorzitter Henry Meij­dam van de Regieraad Bouw Regio Randstad.

“Bijna 100 procent van de bouwondernemers wil deze praktijken niet”, weet de oud-gedeputeerde, zelfstandig ondernemer en voorzitter van de VROM-Raad.
Hij reageert op berichten dat bouwbedrijven na de parlementaire enquête van 2002 door zijn gegaan met het maken van prijsafspraken.
Meijdam kan zich voorstellen dat er bedrijven zijn die geprobeerd hebben het vooroverleg voort te zetten. Maar dat gaat om incidenten. Hij vindt dan ook dat de bouw zich niet in de verdediging moet laten drukken, maar “een massale afwijzing van dit soort praktijken” moet laten horen.
Alleen op die manier kan worden voorkomen dat er een heksenjacht ontstaat die nog eens extra schade aan de bouw toebrengt, aldus Meij­dam. Volgens hem komt negatieve publiciteit ongelegen omdat er momenteel veel inspanningen worden gepleegd om van de bouw een ‘normale’ bedrijfstak te maken.

Diepgaand

De sector raakte gisteren in opspraak door stukken verspreid door het Ad Bos Collectief, de politieke partij van de klokkenluider van de bouwfraude. Uit de stukken zou blijken dat onder meer Volker Wessels-dochter Boender en Maasdam in 2003 nog prijsafspraken maakte. Het bouwconcern heeft de beschuldigingen van de hand gewezen. Volgens de aannemer passen de in de media genoemde data, bedragen en betrokken bouwbedrijven niet bij de bewuste aanbesteding. Volker Wessels is gisteren niettemin een diepgaand onderzoek gestart.
Bouwend Nederland laat weten elke vorm van onwettig gedrag “ondubbelzinnig” af te wijzen. De brancheorganisatie vindt echter wel dat eerst moet worden afgewacht of de geopenbaarde documenten authentiek zijn, alvorens beschuldigingen te uiten.
Voor de grote bouwondernemingen is de nieuwe ophef geen reden om de interne procedures tegen het licht te houden. Zij wijzen erop dat na de bouwfraude-affaire de richtlijnen al fors aangescherpt zijn. Werknemers is verboden deel te nemen aan illegale praktijken op straffe van ontslag.
“Die sanctie is bij iedereen bekend”, aldus de zeggsman van BAM. Nederlandse grootste bouwer zette in de afgelopen jaren een werknemer op straat omdat hij in de fout was gegaan. Ballast Nedam noteerde sinds de de bouwfraude-enquête geen enkele melding van illegaal vooroverleg, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel