nieuws

Zeer Hoog Viaduct als alternatief voor A6/A9

bouwbreed Premium

Een viaduct met een rijdek van 55 meter hoog. Dat is volgens Bruggenbureau Van Driel en ingenieursbureau Boorsma de beste oplossing voor de verkeersverbinding A6/A9, als alternatief voor een tunnel onder het Naardermeer.

Dit Zeer Hoog Viaduct (ZHV) is gebaseerd op het spoorviaduct in de hsl bij Zoetermeer en voorziet in een extra tracé dat het risico van totale verstopping van de ring rond Amsterdam bij calamiteiten moet opheffen. De rijvloer ligt 55 meter boven het maaiveld op pijlers met een afstand van 250 meter.
Volgens Van Driel en Boorsma ontstaat door de grote hoogte en afstand van de slanke, uit hogesterktebeton vervaardigde pijlers een open geheel “zonder de horizonvervuiling zoals die ontstaan is bij de hogesnelheidslijn”.
De heren laten het viaduct bij het Naardermeer aansluiten op het knooppunt Muiderberg via een onderdoorgang door de spoordijk van de Almere-lijn. De oprit-helling van het ZHV loopt evenwijdig aan de A1 en buigt, als voldoende hoogte is bereikt, naar het zuiden over de Nieuwe Keverdijkse Polder. Ten zuiden van Weesp buigt het ZHV naar het westen, passeert het Amsterdam-Rijnkanaal en het Gein met de Broekzijdermolen, tot aan de A2 ter hoogte van knooppunt Holendrecht.
Met een spiraalvormige afrit in de vorm van een paperclip evenwijdig aan de A2 daalt het rijdek tot aan een aansluiting aan het knooppunt Holendrecht. Op deze manier moet aantasting van de recreatiegebieden noordelijk van Abcoude en De Hoge Dijk worden voorkomen.

Reageer op dit artikel