nieuws

Waterbuffer moet Limburgse woonwijken drooghouden

bouwbreed Premium

Naast hemelwateropslag op buurt- en wijkniveau is het ook mogelijk om per individueel huis een buffer te installeren.

octrooi
nummer: 1029455
houder: Oranjewoud, Geleen
uitvinder: J. van de Port
Een overdaad aan hemelwater zorgde ook vroeger al af en toe voor problemen. Vooral in stedelijke gebieden, met veel verharde oppervlaktes. Daar stonden af en toe straten en pleinen onder water doordat het rioleringsysteem de te grote toevloed van water niet kon verwerken. Tegenwoordig lijkt de overlast zich nog vaker voor te doen dan in vroeger jaren. Een moderne, duurzame woonwijk wapent zich tegen dit soort overlast met moderne, duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een stelsel van ‘wadi’s’, oftewel droge rivierbeddingen, die alleen in de regentijd vol water stromen. Een soort greppels waaruit het opgevangen water rustig de tijd krijgt om langzaam in de bodem weg te zakken. Een andere mogelijkheid voor de aanpak op buurtniveau is de aanleg van ondergrondse ruimten onder bijvoorbeeld grasvelden, waarbij de gecreëerde ruimten worden opgevuld met geperforeerde holle bollen of kratten van kunststof. Ook deze systemen zijn bedoeld voor de opvang en langzame infiltratie van overvloedig hemelwater.
Maar je kunt de opvang van een overschot aan hemelwater nog lokaler aanpakken, zelfs per woning. Zo bedacht J. van de Port, toen hij nog bij ingenieursbureau Oranjewoud werkte, een kleinschalig systeem voor de tijdelijke berging van overtollig hemelwater. Hij bemerkte met name in het heuvelachtige Limburgse land veel wateroverlast bij laaggelegen huizen. Overlast die ontstaat bij een groot aanbod van water in combinatie met een tekortschietend, gemengd rioolstelsel. De oplossing zocht hij in het op grote schaal aanbrengen van een individuele waterbuffer bij zowel de laag- als de hooggelegen woningen. De bedachte waterbuffer bestaat uit een pvc-bak van een tot twee kubieke meter die wordt geplaatst tussen de huisaansluiting en het hoofdriool.
In de bak vernauwt de afvoerbuis zich van de bestaande 125 tot 160 millimeter naar maximaal 110 millimeter. Ook de afvoerbuis tussen bak en (hoofd)riool krijgt een diameter van 110 millimeter. Dat is ruim voldoende voor de droogweerafvoer, maar onvoldoende bij hevige regenval. In dat laatste geval zal er stuwing optreden, waardoor de bak zich vult met water, en het riool een geringer wateraanbod zal krijgen. In de ongeveer een pagina lange octrooitekst wordt het idee technisch niet verder uitgewerkt, maar volgens de uitvinder werkt het systeem en zijn er geen problemen te verwachten met de toe- en afvoer van lucht. En hij bezweert dat zijn vinding nieuw is, want “anders zou ik er toch geen octrooi op hebben gekregen?”

Trottoir

Het is de bedoeling dat een Oranjewoud-buffer bij elk huis wordt ingegraven op openbaar terrein. Bijvoorbeeld onder het trottoir, of onder een groenstrook. Want zoals Van de Port zegt: “Mensen met hoger gelegen woningen hebben zelf geen wateroverlast en zullen niet erg bereid zij hun mooi aangelegde tuin te laten opbreken voor het oplossen van een probleem bij lager gelegen woningen.” Volgens J. de Groot, projectleider ruimtelijk beheer en adviseur rioleringen bij Oranjewoud, zijn er nog geen praktijkopstellingen van het systeem, maar bekijkt het bedrijf al wel de marktkansen van de vinding: “We denken dat de buffer goede kans van slagen heeft. We zijn er volop mee bezig, en ik verwacht dat we er in de loop van het jaar meer over kunnen melden.”

Reageer op dit artikel