nieuws

Trajectcontroles blijven van kracht op 80-kilometerzones

bouwbreed Premium

De 80-kilometerzones in combinatie met trajectcontrole rond de vier grote steden blijven in stand, ondanks de toegenomen filedruk. Alleen op de A12 bij Voorburg gaat de snelheid op termijn terug naar 100 kilometer, maar ook daar blijft trajectcontrole nu en straks gelden.

Dat blijkt uit de evaluatie van de 80-kilometerzones die minister Peijs (verkeer) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De grotere filedruk wordt in Voorburg en Rotterdam aangepakt met extra maatregelen, zoals belijning en bebording.
De bewindsvrouw stelde onlangs de gemeente Leidschendam-Voorburg voor om de permanente snelheidscontrole op dat punt op de A12 op te heffen. De controle blijft van kracht, maar op termijn gaat de snelheid op het traject de stad uit wel weer omhoog naar 100 kilometer per uur. Voor die tijd worden eerst extra geluidsmaatregelen getroffen.
In overleg met landelijk verkeersofficier van justitie Koos Spee is besloten de trajectcontrole op alle locaties te handhaven. Afgesproken is dat meer bekendheid wordt gegeven aan het feit dat er pas boetes worden opgelegd als er gemiddeld 87 kilometer of meer wordt gereden.

Knelpunten

Uit de evaluatie van de 80-kilometerzones op de A10 Amsterdam, de A12 Utrecht, de A12 Voorburg en de A20 Rotterdam blijkt dat op drie van de vier zones de schadelijke uitstoot van het wegverkeer met 8 tot 13 procent is afgenomen. Alleen op de A20 bij Rotterdam heeft de zone een neutraal effect op de verkeersemissies.
De effecten op de files verschillen per traject. Volgens cijfers van de Verkeersinformatiedienst steeg de filedruk over de eerste negen maanden op de 80-kilometerzones bijna 19,6 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2005, vergeleken met landelijk 8,2 procent. Over het afgelopen derde kwartaal was de stijging 15 procent tegen 0,2 procent landelijk. De filezwaarte op de A10 Amsterdam is afgenomen, maar op de A12 bij Voorburg en de A20 bij Rotterdam zijn de files toegenomen. De effecten op het gebied van de verkeersveiligheid en de geluidhinder is voor alle 80 kilometer zones positief.

Reageer op dit artikel