nieuws

Te weinig geld voor projecten Groene Hart

bouwbreed

De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben veel te weinig geld om alle projecten voor het Groene Hart te realiseren. Voor de uitvoering van de plannen is 1,76 miljard euro nodig. Het Rijk heeft echter maar 368 miljoen euro voor het Groene Hart. Via de provincies, gemeenten, waterschappen, Europa en private partijen is er 300 miljoen beschikbaar.

In de zogeheten Groene Hartbrief die minister Veerman (Landbouw) afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd constateert het kabinet dat er “nog lang niet” voldoende geld is om de ambities van de drie betrokken provincies voor het gebied te kunnen vervullen. Tot 2013 willen de provincies 1 miljard euro in het Groene Hart investeren, maar uit de brief van Veerman blijkt dat het kabinet vooralsnog niet bereid is extra geld uit te trekken.
Veerman laat de Kamer weten dat het kabinet in het algemeen te spreken is over de plannen van de provincies om het Groene Hart te versterken, de veenweidegebieden te beschermen en de mogelijkheden waterberging uit te breiden los van de financiële onderbouwing die volgens Veerman bij veel projecten rammelt, is het kabinet echter wel kritisch over de manier waarop de provincies aan de gang zijn met toekomstige woningbouw en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Volgens Veerman moeten de provincies veel meer werk maken van het benoemen van de gebieden waar in de toekomst woningen en bedrijven kunnen komen.
Het Rijk heeft voor het Groene Hart bepaald dat er in principe alleen voor de eigen bevolking gebouwd mag worden. Het gaat dan om maximaal 35.700 nieuwe woningen, aldus Veerman. Grootschalige woningbouwlocaties en bedrijventerreinen zijn verboden in het Groene Hart, maar voor regionale en lokale terreinen is er wel ruimte. Het kabinet heeft de provincies met klem opgeroepen een woningbouwprogramma en een economisch actieplan op te stellen zodat duidelijk wordt waar woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen mogelijk is.

Reageer op dit artikel