nieuws

Station Houten 150 meter verplaatst

bouwbreed Premium

Het monumentale voormalige station van Houten wordt 150 meter verplaatst en krijgt een nieuwe bestemming als dagbestedingscentrum voor verstandelijk gehandicapten. Vanwege de spoorverdubbeling op het traject Utrecht-Den Bosch kan het gebouw niet op de huidige plaats blijven.

Het zijn de betrokken spooraannemers die met de oplossing kwamen. Jaren is geijverd om het station, dat dateert van 1868, te kunnen behouden. Gemeente en lokaal actieve woningcorporaties hebben er een stichting voor opgericht: Station op Wielen. Deze heeft plannen uitgewerkt voor behoud en restauratie maar ook voor het beheer en de toekomstige exploitatie.
De gecalculeerde kosten van de verplaatsing leken echter een onoverkomelijk struikelblok. Dat probleem is opgelost nu het werk bij de spoorverdubbeling wordt meegenomen door de uitvoerende aannemerscombinatie van CFE, Haverkort Voormolen (TBI) en KWS. “Die doet het voor het beschikbare bedrag”, verklaart woordvoerster van de gemeente Marieke Thissen. “De verplaatsing zal naar verwachting eind februari 2007 haar beslag krijgen.”
De aannemers nemen er een gespecialiseerd bedrijf voor in de arm. Bekeken wordt wat de beste aanpak is: opvijzelen en verrijden of verschuiven over balken. “Waarvoor we kiezen, is onder meer afhankelijk van de risico’s, de prijs, en de planning”, zegt de Darell Meertins van CFE, die projectleider is bij de combinatie.
Voor beide methodes moet het gebouw worden verstevigd, stelt hij. De stijfheid kan bijvoorbeeld worden vergroot door een betonnen vloerplaat te storten onder de bestaande vloer. “Deze kan vervolgens dienen als nieuwe fundering.” Of er op de nieuwe locatie ook moet worden geheid of dat er net als nu alleen op staal wordt gefundeerd, kan hij nog niet zeggen.
De nieuwe stek ligt eveneens direct aan het spoor, langs de lommerrijke laan die eindigt waar het gebouw nu nog staat. De bedoeling is dat in de sfeervolle omgeving die wordt geboden, verstandelijk gehandicapten een centrum draaiend houden voor kleinschalige bijeenkomsten als vergaderingen, lezingen, kamerconcerten, bruiloften en speciale ontvangsten. Op de zolder, meldt Thissen, is ruimte bedacht voor een archeologiewerkgroep.

Afwijkend karakter

In 1868 werden verspreid over het land zes identieke stations gebouwd, waarvan dat in Houten als enige is overgebleven. Het gebouw wijkt sterk af van de gangbare types in die tijd, die meestal de vorm hadden van een grote villa. Juist vanwege dat afwijkende karakter wordt het bouwwerk aangemerkt als bijzonder.
In 1935 raakte het in onbruik, wat ertoe heeft bijgedragen dat het aan de modernisering kon ontsnappen. Na de Tweede Wereldoorlog huisde er lange tijd een school in. Later kwamen er twee woningen in en vervolgens een bedrijfsverzamelgebouw. Momenteel houdt een tijdelijke bewoner er de wacht, in afwachting van de verplaatsing.

Reageer op dit artikel