nieuws

Regelgeving frustreert toepassing onderzuigen

bouwbreed Premium

Onderzuigen is een innovatieve methode om in diepere lagen zand te winnen, terwijl de deklaag erop blijft liggen en meezakt. De techniek van dit onderzuigen is inmiddels het probleem niet meer. Knelpunt bij wijdverbreide toepassing komt vooralsnog voort uit het traject van de vergunningen.

Dit bleek gisteren in Den Haag op het symposium ‘Het effect van onderzuigen bij bodemverlaging’ georganiseerd naar aanleiding van het afronden van de rapportages van twee proefprojecten met onderzuigen in het Ketelmeer. De techniek is ontwikkeld door zowel Boskalis Nederland als door Ballast van Oord Grondstoffen.
Bij de technische uiteenzettingen bleek dat de ontwikkelde methode goed functioneert. “De techniek is, zoals vaak met nieuwigheden, het probleem helemaal niet” en “bedrijven wachten op opdrachten”, viel te beluisteren. Er was terughoudendheid om over knelpunten te spreken, het gaat immers om ‘aandachtspunten’. Regelgeving in wetten en vergunningen bleken op het symposium dominant. Onderzuigen bij een verontreinigde waterbodem betekent dat de verontreinigingen niet worden verwijderd. Maar ze worden wel verplaatst. Weliswaar niet horizontaal zoals gebruikelijk, maar wel verticaal. Daarmee ontstaat eigenlijk een saneringsplicht voor de deklagen.
De programmadirectie ‘Ruimte voor de Rivier’ ziet mogelijkheden voor het onderzuigen. In het kader van het programma om in 2015 de veiligheid langs de rivieren te realiseren bij een aanvoer van 16.000 kubieke meter bij Lobith, is een reeks maatregelen voorzien. Die omvat rond de 20 miljoen kubieke meter grondverzet. De helft ervan is vervuild. Qua hoeveelheid interessant dus voor onderzuigen, maar ook een werkomvang waarbij het uitvoeren van twee proeven op het Ketelmeer in het niet valt. Bovendien is de programmadirectie in verband met het realiseren van veiligheid in 2015 gehouden aan het beheersbaar houden van de risico’s.
Toepassen van het onderzuigen binnen ‘Ruimte voor de Rivier’ is mogelijk, maar de programmadirectie ziet graag een aantal vragen beantwoord over bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit en de voordelen van het laten zitten van de deklaag bij geulaanleg. “Is een kleibodem voor een rivier eigenlijk wel beter dan een zandbodem?” Binnen het functioneel specificeren dat de programmadirectie voorziet, na goedkeuring van de planologische kernbeslissing (pkb) over het programma, zal ruimte zijn voor initiatieven zoals het onderzuigen. De programmadirectie wil eigenlijk dat het bedrijfsleven met een proeflocatie in een uiterwaard komt om een experiment te doen, bijvoorbeeld voor het winnen van ophoogzand voor binnendijkse woningbouw.

Reageer op dit artikel