nieuws

PvdA bezorgd over malafide uitzenders

bouwbreed

De PvdA heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. Zij willen dat deze vorm van fraude harder wordt aangepakt door de overheid. Uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat fraude met illegale buitenlandse werknemers door malafide uitzendbureaus in twee jaar tijd flink is toegenomen. Dit jaar zijn er gemiddeld 80.000 buitenlanders illegaal aan het werk gezet, tegen 65.000 twee jaar geleden.

De PvdA heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. Zij willen dat deze vorm van fraude harder wordt aangepakt door de overheid. Uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat fraude met illegale buitenlandse werknemers door malafide uitzendbureaus in twee jaar tijd flink is toegenomen. Dit jaar zijn er gemiddeld 80.000 buitenlanders illegaal aan het werk gezet, tegen 65.000 twee jaar geleden.
Het werk waarbij malafide bureaus dit jaar waren betrokken, komt neer op 29.000 tot 56.000 volledige banen. In 2004 ging het nog om 20.000 tot 35.000 arbeidplaatsen. “Dit is onaanvaardbaar”, aldus Jet Bussemaker (PvdA). “De overheid moet meer daadkracht tonen. Daarom pleiten wij weer voor het verhogen van de boetes naar 16.000 euro per aangetroffen illegale werknemer.”
Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de aanpak van fraude en illegaliteit. Zij buigen zich over de maatregelen die Van Hoof neemt voor betere handhaving. De staatssecretaris is door de Tweede Kamer gevraagd extra maatregelen te nemen bij het openen van de grenzen voor Polen en andere werknemers uit EU-landen, die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie. Vooral het CDA en de linkse oppositie vrezen dat anders werknemers in Nederland op een oneerlijke manier worden verdrongen door goedkopere buitenlandse krachten. Van Hoof wil vooral extra gaan controleren op handhaving van het wettelijk minimumloon. Daartoe krijgt de Arbeidsinspectie aanvullende bevoegdheden.

Malafide

De bouwnijverheid wordt in die zin ook apart genoemd in het ABU-onderzoek als een sector waarin bemiddeling door malafide uitzendbureaus veel voorkomt. De bouwsector heeft veel last van zzp-ers, zo schrijven de onderzoekers. “Momenteel verdringen duizenden zzp’ers uit voornamelijk Polen de Nederlandse arbeidskrachten. Daarnaast zijn veel buitenlandse werknemers illegaal aan de slag in de sector. Vooral bouwvakkers in de drie noordelijke provincies raken hierdoor werkloos.” In het vorige ABU-onderzoek bleek al dat er een sterke stijging had plaatsgevonden van het aantal illegale werknemers in de bouw. Van 1999 tot 2004 ging het ongeveer om een verdubbeling van het aantal arbeidsjaren. In het huidige onderzoek geeft de sector aan dat 15 – 20 procent van de bedrijven met illegalen werkt. Maar de omvang van het totale aantal illegalen is eigenlijk onbekend, zeggen de onderzoekers. In 2004 wordt geschat dat het om 10.000 tot 14.000 arbeidsjaren gaat die illegaal zijn tewerkgesteld. In 2006 is dit verder toegenomen, concludeert het ABU.
De brancheorganisatie doet een beroep op de overheid om de aanpak van fraude en illegaliteit aan te scherpen. Volgens de ABU worden nu veel Polen in de illegaliteit gedwongen, omdat zij door ingewikkelde vergunningen moeilijk aan de bak komen in Nederland. “Bij open grenzen zouden de Oost-Europese krachten gewoon via legale bemiddelaars aan de slag gaan”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel