nieuws

Planning voor aanleg Tweede Maasvlakte uiterst krap

bouwbreed Premium

Het Rijk trekt de handen af van de Tweede Maasvlakte. Het parlement stemt volgende week in met deel III van de planologische kernbeslissing en dan ligt het vervolgtraject in handen van provincie en gemeenten. Minister Peijs (verkeer) verwacht dat het eerste megaschip in 2013 kan aanmeren, maar dan mag er niets tegenzitten.

Dat bleek gisteren tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer. Met de aanleg van de nieuwe haven voor Rotterdam is een bedrag van bijna 3 miljard euro gemoeid. Sinds 1995 wordt er in politiek Den Haag over gepraat. Begin 2005 gooide de Raad van State roet in het eten door de pkb naar de prullenbak te verwijzen. Het ministerie heeft daarna in samenwerking met het havenbedrijf de kritiekpunten opgepakt en aangepast. Om verdere juridische tegenslag te voorkomen, stemt het parlement nu in met de kernbeslissing zonder inhoud. Met politieke steun van PvdA, CDA, VVD zijn daar geen problemen te verwachten.

Bezwaar

De daadwerkelijke invulling komt volgend jaar aan de orde bij het vastleggen van het streekplan en het bestemmingsplan. Dan komen pas de mogelijkheden voor beroep en bezwaar. Milieudefensie heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen en het plan aan te vechten op het gebied van luchtkwaliteit. Daar zitten mogelijk de zwakke plekken, maar het ministerie heeft een pakket van maatregelen achter de hand om een aanval op dat gebied te pareren. Daarbij gaat het om bronbeleid in de vorm van schonere motoren, maar desnoods ook om schermen langs de A15 en A4.
Als het iemand lukt met succes het bestemmingplan aan te vechten, loopt het hele project vertraging op. Volgens minister Peijs zit er momenteel weinig speling in de planning om de aanleg vanaf 2008 mogelijk te maken. “Er zit enorme druk op en ik zou die graag willen verminderen. Waar mogelijk laten we processen parallel lopen en proberen we tijd te winnen.” Het havenbedrijf voert daarom bijvoorbeeld nu al gesprekken met twee aannemerscombinatie over de uitvoering.
Het is verder de bedoeling om de nieuwe buitenring in één keer aan te leggen. Dat is sneller, goedkoper en beter voor het milieu. Het Waterloopkundig Laboratorium van de TU Delft heeft inmiddels aangetoond dat zandwinning in de Noordzee zonder schade voor het milieu mogelijk is. Het is de bedoeling om 250 miljoen kubieke meter van de benodigde 300 miljoen kubieke meter zand dieper te winnen dan de 2 meter die momenteel gebruikelijk is.

Reageer op dit artikel