nieuws

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

bouwbreed Premium

De orderportefeuille van de bouwsector is in september ten opzichte van de voorgaande maand met 5,2 procent gestegen. De werkvoorraad van aannemers is daarmee de grootste in vijf jaar tijd.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).
De bouwsector als geheel heeft momenteel voor acht maanden werk in portefeuille. Dat is 0,4 maanden meer dan in de maand augustus. Alleen in september 2001 berekende het EIB een vergelijkbare omvang voor de totale orderportefeuille van de bouw.
De burgerlijke en utiliteitsbouw profiteert het meest van het aantrekken van de markt. De orderportefeuille van de bouwbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in woningen en bedrijfspanden stijgt in september met 6,3 procent naar 8,5 maanden. De groei in de grond-, weg- en waterbouw blijft beperkt tot 5,2 procent. De werkvoorraad neemt daardoor met 0,3 maanden toe en groeit naar 6,1 maanden.
De scherpe toename van de opdrachtenstroom in de b&u levert de bedrijven in dit deel van de sector de omvangrijkste werkvoorraad op in vijf jaar. Voor de gww-bedrijven is de stijging minder spectaculair. Zij schreven vier jaar geleden nog een vergelijkbare omvang van de orderportefeuille in de boeken.

Personeel

De b&u blijft worstelen met een tekort aan personeel waardoor de uitvoering van projecten vertraging oploopt. In augustus leek de krapte op de arbeidsmarkt iets aan te trekken, maar in september ligt het arbeidstekort weer op het niveau van het voorjaar van 2006. In de gww zorgt het uitblijven van opdrachten voor vertragingen in het werktempo. Eén op de tien bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worstelt met dit probleem.
Een kwart van de bouwbedrijven bereidt de komende maanden het personeelsbestand uit. De gww blijft op deze score achterlopen. In dit deel van de bouwsector verwacht slechts 16 procent de komende maanden meer mensen nodig te hebben. Eén op de vijf gww-bedrijven houdt zelfs rekening met een daling van het aantal medewerkers.
Driekwart van de bouwbedrijven beoordeelt de werkvoorraad als normaal voor de tijd van het jaar. Maar het aantal bedrijven dat het onderhanden werk als groot beschouwt is gestegen naar één op de vijf. Slechts één op de tien bouwbedrijven vindt de werkvoorraad klein voor de tijd van het jaar.
Een stijging van de afzetprijzen wordt door de helft van alle aannemers voorspeld. Van de aannemers in de b&u verwacht 1 procent een prijsdaling.
Eenzelfde percentage in de grond- en waterbouw deelt de mening. Alleen in de wegenbouw rekent niemand op een prijsdaling.

Reageer op dit artikel