nieuws

Ondernemer durf te kiezen!

bouwbreed Premium

Een ondernemer in de gww-sector heeft vandaag de dag te maken met stortvloed aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan nieuwe contractvormen, elektronisch veilen en aanbesteden, clustering van bestekken, of het omgaan met meer risico. In het artikel ‘Wantrouwen nekt gww-bedrijven’ in Cobouw van dinsdag 24 oktober jongstleden (nummer 197) stond te lezen dat deze ontwikkelingen een grote impact hebben op de continuïteit van de ondernemingen. Een ondernemer ontkomt er volgens Jeanine van Noordenne daarom niet aan om ingrijpende keuzes te maken over zijn bedrijfsvoering en zijn positie in de markt.

Een ondernemer in de gww-sector heeft vandaag de dag te maken met stortvloed aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan nieuwe contractvormen, elektronisch veilen en aanbesteden, clustering van bestekken, of het omgaan met meer risico. In het artikel ‘Wantrouwen nekt gww-bedrijven’ in Cobouw van dinsdag 24 oktober jongstleden (nummer 197) stond te lezen dat deze ontwikkelingen een grote impact hebben op de continuïteit van de ondernemingen. Een ondernemer ontkomt er volgens Jeanine van Noordenne daarom niet aan om ingrijpende keuzes te maken over zijn bedrijfsvoering en zijn positie in de markt.

De markt voor grond-, weg- en waterbouw is volop in beweging. Er is in korte tijd veel veranderd en de ontwikkelingen gaan in volle vaart door. Er spelen zóveel zaken tegelijkertijd voor een ondernemer dat het ondoenlijk is om alles tegelijkertijd op de pakken. “Waar moet ik dan beginnen?”, zal menigeen zich zuchtend hebben afgevraagd. Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft Bouwend Nederland Bureau Berenschot en De Bont de opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar de positie en de toekomst van ondernemers in de gww-sector.
In dit onderzoek is gekeken naar de marktontwikkelingen en de strategische perspectieven, met als doel het versterken van de positie van de lidbedrijven Bouwend Nederland in de markt. Het onderzoek heeft geleid tot een inmiddels gepubliceerd onderzoeksrapport met als titel ‘Professioneel Ondernemerschap in de GWW’.
Als er één ding duidelijk wordt uit het rapport is het dat ondernemers er niet aan ontkomen om ingrijpende keuzes te maken. Door ontwikkelingen als nieuwe contractvormen, elektronisch veilen en aanbesteden, clustering van bestekken, nieuwe ARW, omgaan met meer risico, worden ondernemers hier simpelweg toe gedwongen. In het rapport worden drie handvatten aangedragen waar ondernemers mee aan de slag kunnen gaan. In de eerste plaats betreft dat hun profilering. Dat betekent onder meer dat ondernemers nog beter moeten inspelen op hetgeen de klant verlangt. En dat zij moeten kiezen voor een heldere onderscheidende positie en rol.

Samenwerking

Een tweede handvat is zowel de verbetering van de samenwerking met anderen als ook het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende disciplines in het eigen bedrijf. Daarbij moet er ook oog zijn voor betere oplossingen die te realiseren zijn door bijvoorbeeld innovatie. De derde keuze betreft het op de juiste wijze nakomen van afspraken die met de klant zijn gemaakt en daarbovenop het meedenken over en het bieden van integrale oplossingen en het creëren van oplossingen die mogelijke hinder voor omwonenden en passanten tot het minimum terugbrengt.

Maatwerk

Blijft het bij deze adviezen die in het rapport zijn opgenomen? Nee, om de bouwbedrijven van Bouwend Nederland te ondersteunen bij het maken van deze keuzes zijn naast deze adviezen, bijeenkomsten en vervolgactiviteiten ontwikkeld. Zo is tijdens een vijftal bijeenkomsten voor MKB-leden ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek en op de kansen en bedreigingen die daarbij naar voren zijn gekomen. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar het eigen bedrijf door leden te laten stilstaan bij vragen als: Wat wordt mijn richting en ambitie? Wat moet ik behouden (of juist vernieuwen) in mijn bedrijf? Wat moet ik gaan ontwikkelen en leren? Hoe wil ik innoveren? In vervolg op deze bijeenkomst wordt een programma aangeboden met bestaande uit één gezamenlijke bijeenkomst en een bedrijfsspecifiek programma: individuele coaching bij het bedrijf zelf. Op deze manier wordt maatwerk geleverd, zodat iedere ondernemer naar eigen behoefte begeleid wordt in zijn zoektocht naar zijn richting voor de toekomst!
Jeanine van Noordenne
Senior beleidsmedewerker brancheontwikkeling, Bouwend Nederland, Zoetermeer
j.vannoordenne@bouwendnederland.nl

Reageer op dit artikel