nieuws

Nederlandse studenten top-oplossers waterbeheer

bouwbreed Premium

De Deltacompetitie van Royal Haskoning is gewonnen door een team van de Technische Universiteit Delft. Ook de nummers twee en drie kwamen uit Nederland. ”Ons land behoort tot de top als het gaat om waterbeheer”, constateerde jury-voorzitter professor Louis de Quelerij.

Een heuse internationale prijsvraag onder universiteiten had Royal Haskoning georganiseerd ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. De vraag was oplossingen te bedenken voor Deltagebieden in de wereld, die door de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel bedreigd worden.
“De helft van de wereldbevolking leeft in Deltagebieden. Daar bieden grote steden woonruimte en werkgelegenheid en zorgt vruchtbare landbouwgrond voor het benodigde voedsel. Gebieden dus van groot belang en grote waarde, maar ook met een grote kwetsbaarheid en gevoelig voor de grillen van klimaat en natuur. Gebieden die worden bedreigd, van binnenuit door overbevolking en overexploitatie, van buitenaf door de natuur”, verklaarde president-commissaris Jan Veraart de keuze.
De eerste prijs was voor het Delftse team DeltaSync 04, bestaande uit vijf studenten van de faculteiten bouwkunde en civiele techniek. Zij ontwikkelden een drijvende stad in het IJmeer tussen Almere en Amsterdam. Een oplossing, aldus De Quelerij, die in elk Deltagebied toepasbaar is. Een cheque van 10.000 euro en een kunstwerk was hun deel.
De tweede prijs ging eveneens naar een Delfts team dat nog breder was samengesteld. Hierin zaten studenten van de faculteiten werktuigbouwkunde, bouwkunde, civiele techniek en vliegtuigbouw. Zij kwamen met een methodiek voor duurzame ontwikkeling van delta-gebieden waarbij de Chinese Pearl-rivier als voorbeeld werd genomen. Een combinatie van natuurgebieden, landbouwgronden en viskwekerijen moet de benodigde waterbergingscapaciteit opleveren.
Twee studentes van de TU Delft en de Universiteit Twente wonnen de derde prijs met hun geïntegreerd Delta-model.

Innovaties

Oud-minister van VROM Sybilla Dekker benadrukte nog eens het belang van innovaties om delta-gebieden aan te kunnen passen aan de gevaren van klimaatverandering. Met name meervoudig ruimtegebruik biedt volgens haar kansen. Daarbij wil ze serieus werk maken van de discussie over de nieuwe risicobenadering in de veiligheid tegen overstromingen waarbij de gevolgen meegenomen worden in het denken over het voorkomen van overstromingen. Dit betekent dat in gebieden waar weinig mensen en gebouwen staan, de kans op overstroming groter mag zijn dan in gebieden waar veel mensen wonen en veel gebouwen staan waardoor de schade groter kan zijn.

Reageer op dit artikel