nieuws

Miljarden voor infra in regio Utrecht

bouwbreed Premium

De regio Utrecht en het Rijk willen van 2014 tot 2020 een bedrag variërend van 1,8 tot 3,1 miljard euro investeren in de verbetering van het wegennet rond Utrecht. Utrechtse partijen, waaronder de provincie en de gemeenten Utrecht en Amersfoort, hebben met minister Peijs (verkeer) daarover een bestuursovereenkomst getekend.

Het Rijk heeft toegezegd maximaal 2,6 miljard euro, exclusief spoormaatregelen, te investeren. De regionale partijen dragen maximaal 300 miljoen euro bij. “Het is een zware inspanningsverplichting van alle partijen”, zegt gedeputeerde Ger Mik (infrastructuur) van de provincie Utrecht. “Het zijn harde afspraken, omdat de bedragen worden vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)”. Over welk bedrag het precies gaat, wordt pas duidelijk uit de diverse plan- en pakketstudies. De resultaten daarvan zijn pas over enkele jaren bekend.
De investeringen spitsen zich toe op het verbeteren van de bereikbaarheid van de hele Randstad door de capaciteit van de ring rond Utrecht en de driehoek Amersfoort-Utrecht-Hilversum te vergroten. Naast het hoofdwegennet moet ook het onderliggende wegennet, waaronder de aansluitende provinciale wegen, worden aangepakt. Ook de knooppunten Oudenrijn, Lunetten, Rijnsweerd, Eemnes en Hoevelaken worden bij de plannen betrokken.

Onvoldoende

Voor de aanpak is gekozen nu uit de MIT-verkenning en de netwerkanalyse Regio Utrecht blijkt dat de doorstromingsnormen in 2020 met de huidige maatregelen in de Nota mobiliteit volstrekt onvoldoende zijn. “De wegen in de provincie werken als communicerende vaten. Als er ergens een file staat, verplaatst het verkeer zich snel naar andere routes, waarop die ook vollopen. Het is dus noodzakelijk om het probleem integraal aan te pakken. Het is de eerste keer dat dat op deze manier gebeurd”, zegt Mik.
De keuze voor de aanpak van het bestaande wegennet lijkt de doodsteek te zijn voor twee plannen voor nieuwe infrastructuur: de A2.5, een nieuwe snelweg die parallel loopt aan de A2 en het doortrekken van de A30, tussen Barneveld en Ede. Uit de netwerkanalyse blijkt dat de A30 nauwelijks bijdraagt aan de doorstroming. De A2.5 zou volgens het rapport een bijdrage kunnen leveren, maar wordt vooralsnog niet opgenomen in de plannen. Mik wil de A2.5 nog niet ten grave dragen. “Het Rijk gaat nu een korte verkenning maken over deze nieuwe infrastructuur, om te kijken of er meer studie nodig is. Als blijkt dat het een onhaalbare zaak is, wordt het plan definitief geschrapt”

Reageer op dit artikel