nieuws

Kabinet: Alleen bredere wegen Almere-Schiphol

bouwbreed

Het kabinet heeft gekozen voor verbreding van de bestaande wegen tussen Almere en Schiphol. De komende drie maanden gaat minister Peijs (verkeer) praten met de regio over de vormgeving van de verbreding van de A6, A10-Oost en A1.

Daarnaast wordt gekeken naar uitbreiding en inpassing van de A9 (Gaasperdammerweg) en bij Amstelveen. De uitkomsten daarvan worden volgens de minister niet meer voorgelegd aan het huidige kabinet. Minister Zalm (financiën) heeft zijn zin gekregen, want het principebesluit over verbreding en overkapping van de Gaasperdammerweg is niet genomen. De tunnelvariant langs het Naardermeer is overigens wel geschrapt.
Minister Peijs (verkeer) weigerde na afloop van de ministerraad te spreken van een half besluit: “Het is een volwaardig besluit. Een van de belangrijkste in mijn loopbaan als minister.”
Het kabinet heeft een waslijst aan criteria opgesteld waarover eerst overeenstemming moet komen. Bovendien moet een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. “Lastig meetbare criteria als leefbaarheid en geluid zullen daarbij even zwaar wegen als doorstroming en stedelijke ontwikkeling. De mensen langs de A9 zijn ervan verzekerd dat ze geen verkeersriool voor de deur krijgen”, lichtte de minister het besluit toe.

Besteding

Voor het oplossen van de files tussen Almere en Amsterdam is 4,1 miljard euro gereserveerd. “Het is terecht dat goed naar de besteding van dat geld wordt gekeken.” Volgens de minister komt er geen cent meer bij. Ook de financiering van het project zal in de regiogesprekken aan de orde komen, waarbij het Rijk gaat aandringen op een bijdrage van Amsterdam. De minister wil het woord stroomlijnvariant niet meer gebruiken en spreekt liever van een corridorbenadering. “We willen een goede oplossing voor het hele stuk en niet hier en daar een stukje aanpakken.”
Volgens de minister is nog tot 2008 de tijd om naar een goede oplossing te zoeken. Op korte termijn gaat zij om tafel met Amstelveen en Amsterdam. Almere kan een apart bezoek verwachten waarbij de minister er niet vanuit gaat dat het dreigement van de bouwstop op tafel zal komen.
De PvdA reageert zeer teleurgesteld op het “magere” besluit van het kabinet. “Het is een gemiste kans. Het blijft nu weer maanden slepen en draagvlak gaat verkruimelen”, voorspelt PvdA-Kamerlid Co Verdaas. Ook de bestuurders van de Noordvleugel zijn teleurgesteld. Zij doen een beroep op de Tweede Kamer om het kabinet alsnog tot een besluit over de Gaasperdammerweg aan te zetten.

Reageer op dit artikel