nieuws

Duitse bouwers lappen regels aan hun laars

bouwbreed Premium

Duitse bouwers die in de Nederlandse grensstreek actief zijn, lappen arboregels vaker aan hun laars dan hun Nederlandse collega’s. De Arbeidsinspectie treft “regelmatig” overtredingen van de Nederlandse arbowetgeving aan. Steigers deugen niet en het gereedschap en materiaal laat te wensen over.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de VROM- en Arbeidsinspectie naar Duitse aannemers die steeds meer in de grensstreek in Groningen en Drenthe actief zijn. Volgens de Arbeidsinspectie komt een deel van de overtredingen voort uit onbekendheid met de Nederlandse arboregels. Ook is er bij Duitse aannemers minder aandacht voor veiligheidsregels.
In het onderzoek, dat gisteren door minister Winsemius (VROM) naar de Tweede Kamer is gestuurd, stellen de inspecties dat er geen aanwijzing is dat Duitse aannemers structureel de Nederlandse bouweisen ontwijken. Wel worden er soms bouwmethoden gehanteerd die strijdig zijn met de Nederlandse regels en wordt vaak goedkoper materiaal afkomstig uit Duitsland toegepast.
Aanleiding voor het onderzoek waren de geluiden dat woningen die in Nederland door Duitse aannemers gebouwd worden, niet voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving. Bouwend Nederland berekende op basis van een eigen onderzoek vorig jaar dat de Duitse bouw tot 30 procent goedkoper is vanwege de verschillen in bouwmethoden en materiaalgebruik.
Het inspectieonderzoek geeft hierover geen uitsluitsel; de inspecteurs hebben zich alleen gericht op de naleving van de Nederlandse regels. Uit het rapport valt niettemin op te maken dat de Duitse bouw inderdaad goedkoper uitpakt, omdat de aannemers vaak bouwmaterialen uit Duitsland meenemen. “Meestal zijn deze materialen aanzienlijk goedkoper dan in Nederland”, aldus het rapport.

In orde

Volgens de VROM-inspectie is de kwaliteit van de woningen die door Duitsers zijn gebouwd over het algemeen in orde. De Duitse aannemers wijken ook niet vaker af van het Bouwbesluit dan de Nederlandse bouwers en van moedwillig ontduiken van de regels is in het onderzoek niets gebleken. Als er in strijd met de Nederlandse regels is gebouwd, komt dit vaak doordat de Duitse aannemers niet goed op de hoogte zijn van de Nederlandse bouwregels en er in sommige gevallen in Duitsland minder scherpe eisen worden gesteld.
De overtredingen die de inspectie heeft aangetroffen bij veertien woningbouwplannen van Duitse aannemers hadden betrekking op de ventilatie, de capaciteit van de dakgoten, onderdelen van de isolatie van de fundering en het formaat van de deuren.

Reageer op dit artikel