nieuws

Convenant voor opknapbeurt Limburgse beekmondingen

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat en drie waterschappen tekenden gisteren in Neer een convenant voor het herstel van een groot deel van de 64 uitmondingen van beken op de Maas in Limburg en Brabant. Doel is het ecologisch verbeteren van de mondingen en de natuurlijke herinrichting ervan. Het project moet in 2015 zijn afgerond.

Rijkswaterstaat en drie waterschappen tekenden gisteren in Neer een convenant voor het herstel van een groot deel van de 64 uitmondingen van beken op de Maas in Limburg en Brabant. Doel is het ecologisch verbeteren van de mondingen en de natuurlijke herinrichting ervan. Het project moet in 2015 zijn afgerond.
De meeste mondingen sluiten onvoldoende goed aan op de Maas. Het ecologisch herstel van de beekmondingen zorgt niet alleen voor een betere verbinding voor vissen tussen de Maas en de paaigronden in de zijwateren maar ook voor een uitbreiding van het aantal rust- en paaiplaatsen voor vissen die verder stroomopwaarts over de Maas trekken.De Maas en ook tal van beekmondingen zijn de vorige eeuw sterk veranderd door ingrepen om een betere controle op de waterhuishouding te krijgen en ter verbetering van de scheepvaartroute. Het ging daarbij om het aanleggen van stuwen of stuwtjes, de normalisatie en kanalisatie van waterlopen en het plegen van intensief onderhoud aan de oevers. Dat alles ging veelal ten koste van de natuurlijke kwaliteit en had een negatief effect op de visstand.Sinds gisteren wordt de monding van de Swalm bij Swalmen als eerste aangepakt. De monding wordt teruggelegd naar de oude Maasarm waar de Swalm ooit op de Maas uitmondde.

Reageer op dit artikel