nieuws

Commissie doet onderzoek naar eenvoudige bouwregels

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke bouwregels echt nodig zijn. De commissie moet uitgaan van een situatie waarin er helemaal geen regels en vergunningen zijn en vandaaruit bekijken wat er echt nodig is om de publieke belangen te beschermen. Het kabinet heeft besloten dat de bouw- net als de transportsector voor een ‘fundamentele verkenning’ in aanmerking komt. Reden hiervoor is dat ook de overheid vindt dat de bouwregelgeving veel te complex is. De bouw is met name uitgekozen omdat in die sector steen en been geklaagd wordt over strijdige, ondoorzichtige regels, de langdurige procedures en tijdrovende onderzoeken. Andere problemen zijn volgens Van Gennip de ontoegankelijkheid van de bouwnormen, de verouderde bestemmingsplannen, de Europese richtlijnen en de welstandscommissies. De commissie zal volgens de staatssecretaris de ‘hele trits’ van wet- en regelgeving tot en met het toezicht vanuit een nulsituatie opnieuw bekijken. Van Gennip wil af van overheidsbetutteling en meer uitgaan van vetrouwen in burgers en bedrijven, zo blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer. De commissie moet bekijken hoe de overheid kan afstappen van het afdekken van alle risico’s met gedetailleerde regels en voorschriften. De uiteindelijke voorstellen moeten leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging aldus de staatssecretaris. Het is de bedoeling dat de commissie volgend voorjaar met haar adviezen komt.

Reageer op dit artikel