nieuws

Europese Hof bevestigt woonlandbeginsel

bouwbreed

luxemburg – Het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat het woonlandbeginsel van kracht is bij detachering. Dit blijkt uit een uitspraak in een zaak van Ierse bouwvakkers in België.

Gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen behoeven in het land waar zij tijdelijk werken geen premies sociale zekerheid af te dragen. Deze praktijk is door het Hof opnieuw bevestigd in een zaak die Ierse bouwvakkers hadden aangespannen tegen de Belgische Staat. De Ieren waren via een Ierse firma in 1991 op twee plaatsen in België actief. Zij betaalden premies sociale zekerheid in Ierland. Tot dat België vond dat zij ook in België moesten meebetalen aan de sociale zekerheid.

De zaak is in eerste instantie voor de Belgische rechter uitgevochten. Die heeft het Hof in een zogenoemde prejudiciële vraag om uitsluitsel gevraagd of de opvatting van de Belgische Staat niet in strijd was met Europees recht.

In Luxemburg heeft het Hof nu uitgesproken dat bij detachering het woonlandbeginsel van kracht is. Dit houdt in dat gedetacheerde werknemers in het land waar zij wonen in de sociale zekerheid zitten en dus geen premies behoeven te betalen in het land waar zij tijdelijk werken.

Tegenovergesteld

Was het om uitzendkrachten gegaan dan was de uitspraak volgens juristen tegenovergesteld geweest. In dat geval had het werklandprincipe gegolden waardoor de Ieren wel sociale premies in België hadden moeten betalen.

Deze uitspraak van het Hof geeft in ieder geval wel aan dat de detacheringsrichtlijn van oud-EU-commissaris Bolkestein stand zal houden bij de Europese rechters. In die richtlijn is het woonlandbeginsel uitgangspunt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels