nieuws

Zandfiltratiesysteem in rwzi Steenwijk

bouwbreed

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Steenwijk is de eerste in Nederland, die is uitgerust met een zandfiltratiesysteem. In dit systeem wordt het reeds behandelde afvalwater nog eens extra gefilterd voordat het water op het oppervlaktewater wordt geloosd.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Steenwijk is de eerste in Nederland, die is uitgerust met een zandfiltratiesysteem. In dit systeem wordt het reeds behandelde afvalwater nog eens extra gefilterd voordat het water op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Het zandfiltratiesysteem is opgebouwd uit veertien silo’s, die zijn gevuld met zand. Het reeds gezuiverde water wordt aan het eind van de zuiveringsketen door de silo’s, het zandfilter, geleid en op deze wijze extra na behandeld.
Het grote voordeel is dat met deze toegevoegde nabehandeling het percentage fosfaat en stikstof in het gezuiverde afvalwater met nog eens 50 procent extra wordt gereduceerd. Het waterschap spreekt van een enorme kwaliteitsslag. Het oppervlaktewater waarop het gezuiverde afvalwater wordt geloosd staat namelijk rechtstreeks in verbinding met de kwetsbare natuurgebieden De Wieden en De Weerribben.
Vorige week werd het nieuwe systeem in de gerenoveerde rwzi officieel in gebruik genomen. Behalve de bouw van het zandfilter vond tevens met de bouw van extra nabezinktanks een hydraulische uitbreiding plaats. Hierdoor is de capaciteit van de rwzi flink vergroot. Met de uitvoering van het project is een investering van 2,5 miljoen euro gemoeid. Door de toepassing van het systeem bespaart de gemeente Steenwijkerland circa 800.000 euro op de aanleg van bergbezinkbassins.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels