nieuws

Wijn: Kartelwaakhond mag niet in woningen

bouwbreed

Minister Wijn (economische zaken) heeft de Tweede Kamer gisteren gevraagd om de stemming over de mededingingswet, die voor vandaag op de agenda staat, uit te stellen.

Het ongebruikelijke verzoek van de minister stuit op fel verzet van de PvdA. Wijn wil uitstel, omdat een door PvdA-Kamerlid Frank Heemskerk ingediend amendement, dat kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, “onwenselijk” is. De CDA-bewindsman wil dat het amendement eerst voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Heemskerk wil in de mededingingswet opnemen dat de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) privéwoningen mag doorzoeken. Tijdens de parlementaire enquête naar de bouwfraude in 2002 bleek dat de zogeheten schaduwboekhoudingen bewust niet in de ondernemingen zelf maar in woningen of auto’s werden bewaard om ze uit handen van de kartelwaakhond te houden. Heemskerk is het beu dat hier na vier jaar nog steeds niets mee gedaan is. Hij wijst erop dat Wijn in het Kamerdebat het amendement niet onaanvaardbaar heeft genoemd. Bovendien is ook niet gebleken het amendement op juridische problemen zou kunnen stuiten. Wijn werkt samen met Jusitie-minister Donner aan een wet die niet alleen gaat over het doorzoeken van woningen maar ook over het opleggen van gevangenisstraf. Volgens Wijn moet hierbij een “zorgvuldige samenhang worden gewaarborgd.”

Reageer op dit artikel