nieuws

Welstandszorg

bouwbreed

Na de VVD willen nu ook de werkgevers de welstandszorg verbieden, blijkens het interview met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes in Cobouw van 13 september 2006 (nummer 168) Volgens Wientjes is de esthetica van het bouwen een persoonlijke zaak. Op welk eiland leeft Wientjes? Is hem de groeiende ergernis over de lelijke bedrijfsbebouwing langs de snelwegen en in het platteland dan geheel ontgaan? Heeft hij de dagelijkse tv-uitzendingen van NOVA ‘De Beuk Erin’ gemist waarin bekende Nederlanders heftig lucht gaven aan hun ergernis over lelijke bouwwerken? Hoort hij de roep niet om behoud en bescherming van stadsgezichten, dorpen en landschappen uit onze jeugd? Kent hij al die rapporten niet waarin burgers, overheden en (bouw)bedrijven de gemeentelijke zorg voor het straatbeeld steevast erg belangrijk vinden?

Na de VVD willen nu ook de werkgevers de welstandszorg verbieden, blijkens het interview met VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes in Cobouw van 13 september 2006 (nummer 168) Volgens Wientjes is de esthetica van het bouwen een persoonlijke zaak. Op welk eiland leeft Wientjes? Is hem de groeiende ergernis over de lelijke bedrijfsbebouwing langs de snelwegen en in het platteland dan geheel ontgaan? Heeft hij de dagelijkse tv-uitzendingen van NOVA ‘De Beuk Erin’ gemist waarin bekende Nederlanders heftig lucht gaven aan hun ergernis over lelijke bouwwerken? Hoort hij de roep niet om behoud en bescherming van stadsgezichten, dorpen en landschappen uit onze jeugd? Kent hij al die rapporten niet waarin burgers, overheden en (bouw)bedrijven de gemeentelijke zorg voor het straatbeeld steevast erg belangrijk vinden?
Overal ter wereld zorgt de overheid ervoor dat de openbare ruimte niet vernield wordt door de wansmaak van individuen die maar hun gang kunnen gaan. Deze esthetische controle ligt meestal in handen van politici en ambtenaren; Nederland is bijzonder omdat wij politiek machtsmisbruik en ambtelijke willekeur zoveel mogelijk beperken door de welstandstoets in handen te leggen van een onafhankelijke commissie, die in openbaarheid tot een oordeel komt en zich baseert op het expliciete beleid van de gemeente. Het hoge peil van de Nederlandse architectuur, dat jaarlijks miljoenen toeristen trekt, is mede het gevolg van de voortdurende dialoog met de welstandscommissies. Het verbieden van gemeentelijk kwaliteitsbeleid zal desastreus uitpakken voor onze openbare ruimte, met alle gevolgen voor economie en werkgelegenheid van dien.
Flip ten Cate
Federatie Welstand,
Amsterdam
info@fw.nl

Reageer op dit artikel