nieuws

Sybilla DekkerMinister van VROM

bouwbreed Premium

Rapportcijfer bouwpubliek: 5,5

Rapportcijfer bouwpubliek: 5,5
Partij: VVD
Opnieuw beschikbaar: ja
Opvallende uitspraak: “Men heeft elkaar te lang klemvast gehouden in oude gewoonten. Daar is de bouw een beetje lui van geworden. “
Gemiste kansen n Installateurs weigeren mee te betalen aan schikking bouwfraude.
n Het platteland verrommelt: er zijn plannen voor 116.000 huizen in beschermde gebieden.
n Liberalisatie huursector in zeer verzwakte vorm.
n SIht Heldere door het parlement gesteunde toekomstvisie corporaties blijft uit.
n Vertraging invoering energieprestatierichtlijn gebouwen.
Wapenfeiten n Schikking bouwfraudeaffaire, bouw betaalt 73,5 miljoen euro.
n Nota Ruimte, nieuwe aanzet voor ruimtelijke ontwikkeling Nederland waarbij de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de lagere overheden wordt gelegd.
n Wet Ruimtelijke Ordening en Grondexploitatiewet.
n SIht Impuls publiek-private samenwerking (pps-projecten Rijksgebouwnedienst, gebiedsontwikkeling, Gemeenschappelijk Ontwikkelings Bedrijf.
n Aanpak bureaucratie: aanzet voor omgevingsvergunning.

Reageer op dit artikel