nieuws

Sanering luchtkanaal Oosterpoort afgeblazen

bouwbreed

Het met asbest verontreinigde luchtkanaal in het cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad Groningen wordt niet verwijderd. Een motie van de VVD om de kosten van het weghalen te onderzoeken, kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad.

Het met asbest verontreinigde luchtkanaal in het cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad Groningen wordt niet verwijderd. Een motie van de VVD om de kosten van het weghalen te onderzoeken, kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad.
Uit onderzoek van TNO was al gebleken dat de hoeveelheid asbest geen gevaar voor de gezondheid van het personeel en de gebruikers betekende. Om echter aan alle onrust een einde te maken stelden de liberalen voor het luchtbehandelingskanaal binnen drie jaar te verwijderen. Zelfs een afgezwakte motie om allereerst de kosten te bekijken haalde het niet. Aanvankelijk was collegepartij SP ook voorstander van sanering, maar nam genoegen met het opstellen nog dit jaar van een asbestbeheersplan. Alleen D66 steunde de motie.
Bij de leden van het Noord Nederlands Orkest (NNO), die repeteren in het cultuurcentrum, was zoveel onduidelijkheid ontstaan dat ze een tijdje weigerden in het gebouw te spelen. Overigens waren de fracties het niet eens met wethouder J. Dijkstra dat na het TNO-onderzoek alle onrust is weggenomen, gezien een recente brief van FNV Kie m.

Reageer op dit artikel