nieuws

Rekenfout bij vloerBos en Lommerplein

bouwbreed

De omstreden ontwerpberekening die Constructiebureau Tentij maakte voor de woningen op het Bos en Lommerplein in Amsterdam blijkt definitief niet te deugen. De vloer tussen de winkels en de woningen moet worden hersteld. Die nog vertrouwelijke conclusie volgt op complexe herberekeningen van Intron en wordt maandagavond gepresenteerd.

De krachtafdracht van de wanden op de vloeren is bij de berekeningen te veel vereenvoudigd, waardoor krachten zijn onderschat. Het gaat om de berekeningen van de vloer tussen de woningen en de winkels, de zogenoemde +2 vloer (zie tekening). De stramienmaat van de bovenliggende woningen is kleiner (hart-op-hartafstand 5,4 meter) dan die van de onderliggende winkels (hart-op-hartafstand 8,1 meter). De +2 vloer moet daarom de krachten uit een aantal dragende woningwanden opnemen en afdragen aan de verschoven draagconstructie eronder. De overgangsvloer is om die reden plaatselijk verdikt.
Uit het bouwtechnisch onderzoek werd twee weken geleden duidelijk dat professor Kleinman, die de gemeente Amsterdam adviseert, twijfelde aan de statistische berekeningen van de vloer.
Constructiebureau Tentij maakte voor de krachtsverdeling gebruik van de evenwichtsmethode en nam daarbij aan dat de belasting uit de hoger gelegen wanden redelijk gelijkmatig wordt afgedragen aan de dikke tussenvloer. Maar het rekenen met de evenwichtsmethode is volgens de betonvoorschriften alleen toegestaan als rekening wordt gehouden met de vervormingsmogelijkheden en de mate van scheurvorming in de constructie. Bij het Bos en Lommerplein is de vervormingscapaciteit ongunstig door de extra dikte van de vloer en de relatief hoge dwarskrachten. Bij krommingen bezwijkt de dikke vloer sneller.
Kleinman voerde daarom enkele controleberekeningen uit die wel rekening hielden met de stijfheid van de wanden. De door hem berekende krachtsverdeling week zo sterk af van de krachtsverdeling die Tentij gebruikte, dat werd besloten tot een nader onderzoek. Met niet-lineaire eindige-elementenberekeningen moest Intron definitief aantonen of het ontwerp voldeed. Uit betrouwbare bron heeft Cobouw vrijdag vernomen dat de constructie inderdaad niet deugt en moet worden gerepareerd.
Het volledige herstelplan inclusief een planning wordt maandagavond aan de bewoners gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk hoeveel en welke woningvloeren verder moeten worden onderzocht. Bij de tien-procentssteekproeven ontdekten de onderzoekers namelijk zoveel fouten in de vloeren, dat ze overgingen tot een honderd-procentscontrole. De onderzoekers berekenden de afgelopen twee weken voor elke vloer of die voldoende veilig zou zijn in het geval de bijlegwapening volledig ontbreekt. In de als onveilig aangewezen vloeren gaat Intron binnenkort, eventueel destructief, vaststellen of de bijlegwapening al dan niet aanwezig is.
Adviesbureau ir. J.G. Hageman, Intron en Cunningham & Lindsey presenteren maandagavond eveneens de resultaten van het onderzoek naar de winkels onder de woningen. Waarschijnlijk zijn die resultaten niet zo dramatisch, aangezien dit keer geen aansluitende persconferentie is gepland.
In de loop van maandagavond staan de conclusies van het onderzoek op www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel