nieuws

Rabobank hekelt ongeloofwaardig beleid overheid

bouwbreed

– De Rabobank ergert zich aan het hapsnapbeleid van de overheid. Vooral op het gebied van energiepolitiek leidt dat tot ongeloofwaardigheid vindt topman Bert Heemskerk.

– De Rabobank ergert zich aan het hapsnapbeleid van de overheid. Vooral op het gebied van energiepolitiek leidt dat tot ongeloofwaardigheid vindt topman Bert Heemskerk.
Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers deed Heemskerk een dringend beroep op de politiek om in de komende kabinetsperiode beleid echt uit te voeren en voorspelbaar bestuurlijk gedrag te vertonen. Als voorbeeld van ad-hocbeleid noemde hij het plotseling stoppen van de MEP-subsidie voor duurzame energie-investeringen.
“Het zomaar stoppen van de MEP-subsidies is een schoolvoorbeeld van hapsnapbeleid. De overheid heeft zich hiermee onbetrouwbaar getoond. “Veel bedrijven hebben inmiddels al forse aanvangsinvesteringen gedaan in duurzame energie met het oog op de subsidie”, aldus Heemskerk. “Als de plannen van het kabinet doorgaan, dan leidt dit bij hen tot grote financi ë le problemen. Sturing op dit uitermate strategische onderwerp heeft eigenlijk alleen maar plaats op basis van boekhoudkundige overwegingen in plaats van een taakstellend langetermijnbeleid”, hekelt de Rabo-topman het kabinet.
Volgens hem wordt er ook nog eens door die boekhouders te veel gekeken naar de uitgavenkant en te weinig naar de inkomsten. “De opbrengsten zijn veelvoudig: reductie van kooldioxide-uitstoot, schone verwerking van mestoverschotten en afval, diversiteit en nieuwe economische mogelijkheden voor de agrarische sector en innovatie. Als al deze opbrengsten bij elkaar worden opgeteld, vallen de subsidies hierbij in het niet”, aldus Heemskerk.
Nederland was ooit toonaangevend op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De boekhoudersmentaliteit van het kabinet zet ons land nu op een achterstand. Zweden. Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en China lopen inmiddels op ons voor. “Onze overheid wil zich laten voorstaan op consistent beleid, duurzaamheid en innovatie. Ik vind het ongeloofwaardig.”
Tevreden
Over de eigen cijfers was Heemskerk behoorlijk tevreden. De winst steeg 13 procent en kwam daardoor boven de doestelling uit die de bank zichzelf had gesteld. Ook de vastgoedpoot droeg behoorlijk bij aan die winststijging. Zowel de financieringsactiviteiten van FGH Bank als de projectontwikkelingsactiviteiten van Rabo Vastgoed groeide sterk. De nettowinst steeg in deze tak van sport met 10 procent naar 43 miljoen euro. Er zit nog verdere groei in gezien de overname van een deel van Bouwfonds.
De economische vooruitzichten voor de rest van dit en volgend jaar zijn goed. Door de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de inkomenssfeer zal de consumptie verder bijdragen aan de groei.
Opstekertje
Voor de bouw had de topman nog een opstekertje. Door de enorme concurrentie op de hypotheekmarkt verwacht hij ook dit jaar een druk op de rentetarieven. Die zullen daardoor niet of nauwelijks stijgen.

Reageer op dit artikel