nieuws

Pieter van GeelStaatssecretaris van Milieu

bouwbreed

Rapportcijfer bouwpubliek: 5,4

Rapportcijfer bouwpubliek: 5,4
Partij: CDA
Opnieuw beschikbaar: ja
Opvallende uitspraak: “Ik snap wel dat er zorgen zijn, maar ik vind het niet terecht dat de luchtkwaliteit nu in het publieke debat de korenwolf wordt.”
Gemiste kansen : n Trage en haperende implementatie Europese richtlijn Luchtkwaliteit.
n Toekomstagenda Milieu: veel woorden, weinig daden.
n Krachtige aanpak voor energiebesparing bestaande woningvoorraad blijft uit.
n Zonne- en windenergie buiten beeld.
n Duurzaam houtbeleid komt moeizaam van de grond.
Wapenfeiten : n Zet slechte luchtkwaliteit op politieke agenda; krijgt 900 miljoen euro extra voor de aanpak van de luchtvervuiling.
n Verlaging energieprestatienorm voor nieuwe woningen van 1,0 naar 0,8.
n Wint asbestcementproducent Eternit voor een schadevergoedingsregeling asbestslachtoffers in Goor en omgeving.
n Aanpak asbestvervuiling in Goor en omgeving en start grootschalige in- ventarisatie asbestvervuiling in Ne- derland.
n Zet het politiek en maatschappelijk zeer beladen onderwerp kernenergie weer op de agenda .

Reageer op dit artikel