nieuws

Metaalunie pleit voor Prinsjesdag in maart

bouwbreed Premium

Prinsjesdag moet verplaatst worden naar de derde dinsdag in maart. Dat geeft bedrijven meer tijd om nieuwe regelgeving in de bedrijfsvoering in te voeren. Dat scheelt veel kosten en frustraties, vindt de Metaalunie.

Traditiegetrouw maakt de regering elke derde dinsdag van september haar beleidsvoornemens voor het komende jaar bekend en dient zij de begroting in bij de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daarna volgen de algemene beschouwingen en de behandeling van de begrotingen in het parlement. De laatste beleidsvoornemens en belastingplannen worden vaak zeer kort voor de jaarwisseling behandeld in de Eerste Kamer.
De nieuwe wetgeving moet vaak per 1 januari van het nieuwe jaar ingaan. De gewijzigde wetgeving en de uitvoeringsregelingen staan hierdoor in de praktijk pas enkele dagen voor de ingangsdatum in de Staatscourant. Dat heeft tot gevolg dat ondernemers zich op deze wijze nauwelijks kunnen voorbereiden op de nieuwe regelgeving, wat frustraties met zich meebrengt en hoge initiële kosten. Bovendien neemt de kans op fouten toe wanneer nieuwe regels met spoed moeten worden geïmplementeerd.
Grondwet
De Metaalunie pleit ervoor om Prinsjesdag in de toekomst niet meer te laten plaatsvinden op de derde dinsdag van september, maar in het vroege voorjaar zoals in Duitsland ook gebruikelijk. Bijvoorbeeld de derde dinsdag van maart. Een dergelijke wijziging van de datum is te realiseren zonder wijziging van de Grondwet, omdat deze de mogelijkheid biedt om ‘op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip dan de derde dinsdag van september een uiteenzetting te geven van het door de regering te voeren beleid en de begroting in te dienen’.
Een eenvoudige wetswijziging is dus voldoende om ondernemers meer duidelijkheid en dus rechtzekerheid te bieden. Dat vermindert onnodige kosten en irritaties en dat maakt ondernemen weer iets gemakkelijker.

Reageer op dit artikel