nieuws

Loslatende gevelplaten terugkerend drama

bouwbreed Premium

De afgelopen tien jaar is het aantal incidenten met plaatgevels aanzienlijk toegenomen. De regelgeving is te vrijblijvend meent Prof. ir. Nico Hendriks, directeur van ingenieursbureau BDA Geveladvies. “De wet laat ruimte voor meerdere interpretaties.”

Hoewel er nog nooit ernstige ongelukken zijn gebeurd, blijken loslatende gevelpanelen een terugkerend fenomeen. “Het hoort erbij als een trend zich ontwikkelt, dit zijn de schaduwkanten ervan. Dat betekent dat je goed moet nadenken over de bouwtechnische eisen” aldus Hendriks.
Hij noemt het zeker een reden tot verontrusting, vooral bij de gevels van natuursteen. “Je schrikt als je ziet hoeveel panelen er bij inspecties in risicovolle staat zijn. Natuursteen is populair waarbij men de grenzen op zoekt voor wat betreft de dikte. Het wordt steeds dunner; wat het kwetsbaarder maakt bij het monteren. 30 Millimeter of minder is mogelijk, maar dan moeten er wel extra hoge eisen worden gesteld aan de homogeniteit van natuursteen. Daarbij worden reparaties soms alleen esthetisch verantwoord en niet constructief uitgevoerd. Een specialistische opleiding voor gevelstellers van natuursteen zou een goede zaak zijn.”

Prototype-onderzoek

Hendriks signaleert een toename van het aantal soorten gevelplaten. “In de loop der tijd is er nieuwe regelgeving op dit gebied ontstaan, zoals de door het Bouwbesluit aangestuurde norm NEN 6702.” Kortweg houdt deze in dat bij het ontwerpen en aanbrengen moet worden aangetoond dat de constructieve veiligheid van een gevel is gewaarborgd voor een periode van vijftig jaar.
Hendriks: “Het aantonen daarvan is niet zo makkelijk. De meeste type gevels zijn nog niet zo lang op de markt.” De gevelspecialist pleit dan ook voor meer prototype-onderzoek en meer toezicht. “Vooral bij een lichte plaatgevel is het gedrag van de gevels zoals het trilling- en vermoeiingsgedrag, onder alle soorten windbelasting niet goed te voorspellen.”
De norm biedt volgens hem “in principe” ook de mogelijkheid de gevel in de gaten te houden door regelmatige inspectie. In de praktijk stuit dit echter op veel bezwaren bij de Bouw- en Woningtoezicht.

Waterdicht

Deels begrijpelijk vindt de specialist. “Het waarborgen van veiligheid voor een periode van vijftig jaar door inspecties, is theoretisch en juridisch moeilijk waterdicht te krijgen. Hoe leg je die verplichtingen vast? Daarbij komt dat bepaalde gevelconstructies zoals structureel verlijmde glasplaten geen waarschuwende eigenschappen hebben. Er is er weliswaar nog nooit één naar beneden komen vallen, maar toch eisen sommige gemeenten uit voorzorg een extra mechanische borging.”
De praktijk wijst uit dat de ene gemeente op dit gebied strengere eisen stelt dan de andere. “Wat dat betreft is er behoefte aan meer duidelijkheid; of je reglementeert hoe inspecties moeten zijn georganiseerd, door dat bijvoorbeeld in een eigendomsoverdracht vast te leggen of je vermijdt dat door bepaalde constructies te verbieden en een tweede borging te eisen. Al met al is er een te grote mate van vrijblijvendheid, concludeert Hendriks.

Reageer op dit artikel