nieuws

Kwalibo regelt toegang voor uitvoering taken bodembeheer

bouwbreed Premium

De regeling is ontwikkeld om de kwaliteit van de uitvoering in het bodembeheer en de integriteit van de daarbij betrokken intermediairs te verbeteren. In de nieuwe situatie mogen bedrijfsleven, particulieren en overheden alleen opdrachten verstrekken en gegevens gebruiken van erkende bodemintermediairs. Deze intermediairs kunnen onder meer zijn: advies- en ingenieursbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken of inspectieinstellingen. Zij mogen alleen werkzaamheden in het bodembeheer uitvoeren waarvoor zij erkend zijn.De regeling zal gefaseerd in werking treden zodat bodemintermediairs in de gelegenheid zijn om te voldoen aan de kwaliteitseisen en een erkenning aan te vragen. Intermediairs die nu al op vrijwillige basis zijn gecertificeerd kunnen op 1 oktober een aanvraag tot erkenning indienen voor werkzaamheden die op een later tijdstip worden verricht. De regeling vloeit voort uit het Besluit Bodemkwaliteit. – Alleen erkende bedrijven mogen vanaf 1 oktober door overheden en andere opdrachtgevers worden ingeschakeld om bodembeheertaken uit te voeren. Vanaf die datum treedt de regeling ‘Uitvoeringskwaliteit in het bodembeheer’, kortweg Kwalibo, gefaseerd in werking.

– Alleen erkende bedrijven mogen vanaf 1 oktober door overheden en andere opdrachtgevers worden ingeschakeld om bodembeheertaken uit te voeren. Vanaf die datum treedt de regeling ‘Uitvoeringskwaliteit in het bodembeheer’, kortweg Kwalibo, gefaseerd in werking.

Reageer op dit artikel