nieuws

Infrastructuurbouwers in midden- en kleinbedrijf richten eigen club op

bouwbreed

– Een aantal infrastructuurbedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft een eigen belangenorganisatie opgericht. Het gaat om bedrijven met een omzet tussen 1 en 50 miljoen euro.

– Een aantal infrastructuurbedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft een eigen belangenorganisatie opgericht. Het gaat om bedrijven met een omzet tussen 1 en 50 miljoen euro.
“Eind oktober vorig jaar hebben we het besluit genomen een nieuwe vereniging op te richten. Toevallig zijn vandaag de statuten gepasseerd bij de notaris. Inmiddels hebben we vijftig leden”, vertelt voorzitter Theo van der Kuil. Net als mkb-bedrijven in de b&u-sector die een eigen vereniging MKB-Bouw hebben, voelen ook de kleinere infrabouwers zich niet thuis in Bouwend Nederland. “Er zitten nu eenmaal belangenverschillen tussen het grootbedrijf en het mkb. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. We begrijpen dus best de spagaat waarin Bouwend Nederland zit in de belangenbehartiging”, aldus Van der Kuil, die nadrukkelijk geen kruistocht tegen Bouwend Nederland voor ogen heeft. Een punt waar die belangentegenstelling heel duidelijk naar voren komt, is bijvoorbeeld de aanbesteding. Op dat punt bepleit hij geen voorkeursbehandeling van de overheid, maar wel een eerlijke en gelijkwaardige behandeling om te kunnen meedingen.
“Wij hebben ook ingenieurs van de universiteiten en van de hogescholen rondlopen. Wij hebben dus ook de kennis in huis. Dat we niet de schaalgrootte hebben voor gecompliceerde projecten, akkoord. Maar er zijn voldoende projecten waaraan het mkb heel goed zou kunnen meedoen al dan niet in combinatie, maar dan stelt de overheid eisen waar je als mkb’er niet aan kunt voldoen”, zegt Van der Kuil.
Belgisch systeem
Een Belgisch systeem waar bedrijven maar eens in de vijf jaar gegevens behoeven aan te leveren en niet voor elk project, zou in zijn ogen al een stap op de goede weg zijn. “Maar daar zijn de grote bouwers en dus Bouwend Nederland niet echt voor”, weet hij.
Het punt dat het een rigide systeem is waardoor kleine bouwers nooit voor wat grotere opdrachten in aanmerking komen, is volgens hem een fabel. “Het Nederlandse systeem is juist rigide. Als hier een werk op de markt komt waarvoor ervaring met een werk van 10 miljoen wordt gevraagd, kom je niet aan de bak als je maar 9,9 miljoen hebt gedaan. In Belgi ë zijn ze dan ook tevreden met twee werken van 5 miljoen.” Bouwend Nederland betreurt de oprichting van de nieuwe club. Het midden- en kleinbedrijf vindt bij de organisatie alles wat het nodig heeft, zegt de organisatie in een reactie. Weer een nieuwe vereniging beperkt de mogelijkheden om invloed op de politieke en bestuurlijke besluitvorming uit de oefenen, vindt Bouwend Nederland. Vooral als het gaat om landelijke onderwerpen zal het lastig zijn om een vuist te maken.

Reageer op dit artikel