nieuws

Groei combinatiegebouwen zal alleen nog maar toenemen

bouwbreed Premium

– De groei in investeringen is voor een groot deel veroorzaakt door de bouw van combinaties van bedrijfsruimten met een kantoorgedeelte. De groei zal komend jaar nog sterker zijn, verwachten de economen van EIM.

Meer ondernemingen lopen de komende tijd tegen de grenzen van hun bezettingsgraad aan. Dat maakt aanvullende investeringen noodzakelijk, motiveert het economisch onderzoeksbureau voor het midden- en kleinbedrijf de verwachting.
Het heeft alles te maken met de verwachte hogere afzetten die met name het mkb-bedrijfsleven op zich af ziet komen. Het EIM becijfert die voor dit jaar op 3 en volgend jaar op 3,25 procent. Het gaat hierbij dan alleen om de binnenlandse afzet. Deze groei zorgt ervoor dat ondernemingen sneller tegen hun eigen groeimogelijkheden aanlopen, waardoor ge ï nvesteerd moet worden in bedrijfsgebouwen en productiemiddelen.
Het is dan ook geen wonder dat MKB Nederland constateert dat er sprake is van een forse groei van de werkgelegenheid. Sinds kort, zo verklaart voorzitter Loek Hermans, doet die groei zich ook voor in de bouw. Alleen in de industrie is sprake van een krimp in de werkgelegenheid al is die krimp wel minder dan vorig jaar.
Knelpunten
De organisatie signaleert nu ook toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt. Alleen al in het mkb zijn 93.000 vacatures waarvan ruim de helft moeilijk vervulbaar is. Volgens Hermans kost dit fenomeen de economie nu al 5 miljard euro.
Mede hierdoor vreest de MKB-voorzitter een herhaling van eind jaren negentig toen de loonkosten flink stegen en de concurrentiepositie met het buitenland verslechterde. De kans daarop is groot nu de vakcentrales in navolging van FNV Bouw hebben aangekondigd voor poen-cao’s te gaan. Hermans vindt dat de bonden zich echter moeten beperken in hun looneisen. Wel kan de overheid de personeelskosten beperken door sociale lasten en zorgpremies in de hand te houden. Om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken pleit hij ervoor meer mensen aan de slag te krijgen zonder dat de kosten verder stijgen. Daarbij gaat het vooral om goede opleiding en scholing en begeleiding van jongeren en de bijna 1 miljoen mensen die nu een uitkering hebben. Zo kan het recht op ww korter vindt MKB Nederland, moet het ontslagrecht soepeler en moeten buitenlanders hier gemakkelijker aan de slag kunnen. Daarnaast moeten belastingkortingen ervoor zorgen dat werken meer loont.

Reageer op dit artikel