nieuws

Geuze maakt van IJmeer een binnenmeer

bouwbreed

Het IJmeer als het ‘blauwe hart’ van Amsterdam en Almere. Adriaan Geuze van West 8 urban design & landscape architecture heeft met een plan voor een reusachtig binnenmeer en de aanleg van het eiland Markeroog de prijsvraag Nieuwe randen voor het IJmeer gewonnen.

De Eo Wijers Stichting nodigde vorig jaar stedenbouwkundigen uit grensverleggende ideeën te leveren voor een nieuwe inrichting van het IJmeer. Volgens de stichting is er in ons land behoefte aan groot denken in combinatie met visionair handelen. Het ging er daarbij vooral om nieuwe waterstaatkundige werken te bedenken.
Kort gezegd komt Geuze’s samen met Boskalis en Witteveen + Bos ontwikkelde plan erop neer het IJmeer te isoleren van het IJsselmeer. Het grote binnenmeer ontstaat door tussen Waterland en Almere een nieuw eiland aan te leggen.
Het zand voor het nieuwe eiland kan uit het IJmeer zelf komen. Het IJmeer is nu een troebele, dode plas. Door diepe putten te graven kan het slib zinken en krijgt de natuur weer een kans. Het eiland Markeroog heeft vervolgens twee functies. Aan de binnenzijde kan worden voorzien in de woningbehoefte voor Almere. Geuze denkt daarbij aan deels hoogstedelijk woongebied. De buitenzijde van het eiland biedt ruimte voor de vorming van een groot natuurgebied.
De bewoners van Markeroog zullen niet via een brug door het IJmeer van en naar Amsterdam reizen. Geuze denkt eerder aan een aftakking van de Noord/Zuid-lijn inclusief een lange tunnel, zodat de veenweiden van Waterland in tact blijven. Andere noviteit. Het binnenmeer kan hetzelfde waterpeil krijgen als de Amsterdamse grachten. Daarvoor is het nodig de huidige Oranjesluizen oostwaarts naar Markeroog te verplaatsen.
Het plan van Geuze biedt volgens de jury een ‘even betoverende, als controversiële oplossing.’ “Almere en Amsterdam kunnen zich ieder op hun eigen manier ontwikkelen. En daar tussenin ontstaat een centrale open zone die bestaat uit Waterland, het IJmeer en de Vecht plassen”, aldus juryvoorzitter Dirk Sijmons. Bovendien verwacht de jury dat er veel vraag zal zijn naar wonen op een dergelijk eiland. De voorgestelde oplossing heeft bovendien als voordeel dat de tweede fase van IJburg achterwege kan blijven. En dat ook de Bloemendalerpolder nabij Weesp niet hoeft te worden bebouwd. Aan de wedstrijd hebben in totaal 21 ontwerpteams meegedaan. Volgens de jury laten ook de andere voorstellen zien dat er uitstekende mogelijkheden zijn het IJmeer te laten uitgroeien tot het toekomstige waterpark van de Noordelijke Randstad. Dat blijkt onder meer uit het voorstel IJ-werken, bedacht door een team onder leiding van Rob van Dijk van Dijk&Co Landschapsarchitectuur. Hij won de tweede prijs met de aanleg van een dam tussen het IJmeer en het Markermeer. Evenals in het winnende plan krijgen het IJmeer en de Amsterdamse grachten hetzelfde waterpeil. De dam kan vervolgens worden gebruikt voor de aanleg van een tweede ringweg rond Amsterdam, waardoor onder meer de Purmer geschikt wordt voor woningbouw. Ook rondom het IJmeer is ruimte voor verstedelijking. Alle inzendin gen zijn de hele maand september te zien in de Zuiderkerk te Amsterdam .

Reageer op dit artikel