nieuws

Den Haag werkt aan tweede Wassenaar

bouwbreed Premium

– De langste straat van Nederland, de Laan van Meerdervoort in Den Haag, toont zich vanaf het centrum naar het Westland gaandeweg goedkoper. Statige negentiende-eeuwse woningen maken plaats voor mindere klassen en uiteindelijk flats. De Laan uit, helemaal aan de rand van de stad, groeit de Westlandse Zoom. Tuindersgrond maakt plaats voor ‘een tweede Wassenaar’ met vierduizend dure huizen; aan haar staart krijgt de stad een pluim.

– De langste straat van Nederland, de Laan van Meerdervoort in Den Haag, toont zich vanaf het centrum naar het Westland gaandeweg goedkoper. Statige negentiende-eeuwse woningen maken plaats voor mindere klassen en uiteindelijk flats. De Laan uit, helemaal aan de rand van de stad, groeit de Westlandse Zoom. Tuindersgrond maakt plaats voor ‘een tweede Wassenaar’ met vierduizend dure huizen; aan haar staart krijgt de stad een pluim.
In het Westland hebben ze er een hard hoofd in dat al de geplande huizen nog kunnen worden gebouwd, gezien de ontwikkeling van de woningmarkt. Enigszins morrend legt de gemeenteraad zich voorlopig neer bij de afspraak samen met Den Haag tot 2020 de in totaal vierduizend woningen van de grond te krijgen. Maar na 2008 beslist het Westlandse gemeentebestuur naar bevind van zaken of niet eerder een streep moet worden getrokken, bijvoorbeeld bij 2200 woningen.
Den Haag is met deze aarzeling niet gelukkig. Want een halve Westlandse Zoom is niet compleet; de economische kracht van de wijk zal een stuk minder zijn, om over de financiering van de kosten nog maar niet te spreken. Deze gemeente ziet de markt vooralsnog veel zonniger in.
Het spits is afgebeten met de deelwijk Vroondaal. Den Haag ziet wel dat het tot nu toe moeilijker is dan voorzien om de projectmatige bouw te slijten. Maar beter gaat het juist, zegt directeur Carel de Reus van projectontwikkelaar Johan Matser – een van de deelnemende marktpartijen – met de vrije kavels. De vlotte verkoop daarvan compenseert volgens hem zelfs ruimschoots de achterblijvende projectmatige bouw.
Traditie
De eerste fase van Vroondaal is aardig gevorderd. Op kavels van 700 tot 3000 vierkante meter worden in particulier opdrachtgeverschap, onder een strenge beeldregie, sterk uiteenlopende villa’s gebouwd. Inmiddels is de kavelverkoop voor de tweede fase gestart. Ook verderop, in de deelwijk de seizoenen, is de verkoop begonnen.
Wat opvalt in Vroondaal is, dat de particuliere opdrachtgevers er massaal kiezen voor een stijl die teruggrijpt op de traditie van het dorp. Boerderijachtige huizen – al dan niet met rieten dak – ‘notariswoningen’ en woningen in jarendertigstijl bepalen het beeld. Alleen de huizen van arme dorpsbewoners ontbreken.
De stijl vormt een scherp contrast met de echt oude en zeer gewilde grote huizen aan de Laan van Meerdervoort. In hun binnenstedelijke omgeving harmoniëren deze met een uitgesproken stadse vormgeving. Het zijn de woningen waarop ook de welvarende expats die Den Haag aandoen graag hun oog laten vallen. De bouw van een internationale school bij de Westlandse zoom vormt een lokkertje om hen over te halen voor de nieuwbouwwijk.
Wassenaar, traditioneel een optie voor wie wat te besteden heeft, weten ze al langer te vinden. Degene die daar dezer dagen een huis zoekt van meer dan zeven ton, vindt op de makelaarssite Funda ver over de honderd aanbiedingen; het werkelijke aantal dat er te koop staat is wellicht nog groter.
Gezien een dergelijk ruim aanbod, toont de gemeente Den Haag zich te optimistisch over de mogelijkheid gegadigden te vinden voor een ‘tweede Wassenaar’ aan de andere kant van de stad, denkt makelaar Alexander Kamberg, van het kantoor Schouwenhaghe makelaars in Wassenaar.
“Er is te veel gekeken naar de situatie rond de eeuwwisseling. Maar dat was een hilarische tijd. De vraag was veel groter dan het aanbod. Intussen is het beeld normaler, eerder tegenovergesteld. In de bestaande bouw is een ruim aanbod, niet alleen in Wassenaar maar overal. Daarom kan iedereen die een huis zoekt in het dure segment daar al slagen.
Wanneer er snel nog meer huizen bijkomen, dreigt marktverzadiging, meent hij. Vooral bij de luxe appartementen, waarvan er in Wassenaar de laatste jaren veel bij zijn gekomen, is die volgens hem in zicht.
De Reus meent dat er nog steeds voldoende vraag bestaat voor nieuw aanbod in het topsegement. “Mensen zoeken daar niet zozeer een dure woning maar een met een hoge kwaliteit. Uit die kwaliteit vloeit natuurlijk wel een hoge prijs voort.”
Iets heel anders is, weet hij, dat woningen onder invloed van de voorbije hoogconjunctuur zijn aangeboden tegen een hoge prijs maar zonder de kwaliteit die je daarbij mag verwachten. Die vallen over de rand. “Degenen die in het dure segment zoeken, wonen al goed. Als een andere woning alleen duurder blijkt en niet beter, blijven ze zitten waar ze zitten. Maar doe je het goed, zijn er genoeg gegadigden; er zit veel geld onder de mensen.”
D en Haag is een uitgelezen locatie voor dure woningen, vindt hij. “De stad wordt momenteel overs troomd door expats. Dat zijn allemaal mensen die heel goed willen wonen.” Het gaat om buitenlanders in dienst van bijvoorbeeld Shell, internationale instellingen en diplomatieke diensten. De suburbane Westlandse Zoom moet door deze do elgroep nog grotendeels worden ontdekt.
Groen
Met kassen aan de ene kant en een naoorlogse Haagse nieuwbouwwijk aan de andere, een klein bosje (Ockenburg) en verderop smalle duinen, is de omgeving voorlopig geen partij voor het lommerrijke Wassenaar. Er wordt hard gewerkt om daaraan wat te doen, met forse investeringen in de openbare ruimte. Het groen heeft tijd nodig om te groeien. Maar de ruime kavels maken al veel goed; op een Vinex-locatie vind je het zo zeker niet.

Reageer op dit artikel