nieuws

BeCIG belooft werk Betuwelijn op te leveren in januari

bouwbreed Premium

GTI en Imtech hebben met Prorail een aanvullende overeenkomst afgesloten over de oplevering van de tunneltechnische installaties voor de Betuwe Route. Combinatie BeCIG zal een ultieme inspanning leveren om de geplande opleveringsdatum van 2 januari te halen.

De afspraak is de uitkomst van een intensief juridisch en contractueel steekspel. BeCIG had eerder aangegeven zijn uiterste te zullen doen om de geplande opleverdatum te halen, maar gaf aan geen garanties te kunnen geven.
ProRail eiste een resultaatsverplichting en stelde de installateurscombinatie in gebreke toen die uitbleef. Een week koortsachtig onderhandelen heeft blijkbaar een oplossing ergens in het midden opgeleverd. “De opleverdatum van 2 januari aanstaande wordt door beide partijen haalbaar geacht” meldt het persbericht. Volgens een woordvoerder van ProRail is de omschrijving ‘ultieme inspanning’ juridisch bijna hetzelfde als een resultaatsverplichting. Op 9 januari volgend jaar zullen ProRail en BeCIG samen evalueren hoe het werk er op 2 januari bij staat en een verklaring zoeken, mocht de deadline toch zijn overschreden.
BeCIG wijt de problemen aan de onvolledigheid van de contracten. Het sprinklersysteem in de tunnels is een wereldprimeur; ook de geplande glasvezelmeting is heel bijzonder. In de Sophiatunnel zijn de installateurs nog daadwerkelijk aan het werk. In de andere vier tunnels van de Betuweroute zijn de aannemers nog druk doende met testen en certificeren.

Reageer op dit artikel