nieuws

Saldo van regeling vorstverlet gaat terug naar inleggers

bouwbreed

zoetermeer – De deelnemers aan het Risicofonds voor het Bouwbedrijf krijgen een deel van hun geld terug.

In de pot van het Risicofonds voor het Bouwbedrijf zit een bedrag tussen 150 en 200 miljoen euro. Het geld is geïnvesteerd in kortlopende beleggingen.

Bouwend Nederland maakt dat bekend naar aanleiding van de opheffing van de vorstverletregeling. Hoeveel de bedrijven die hebben deelgenomen aan de regeling terugkrijgen van hun inleg, is onbekend. Volgens een woordvoerder van Bouwend Nederland wordt hierover in de herfst een beslissing genomen. “Eerst moet een vereffening plaatsvinden van te heffen premies en eventuele declaraties. Ook moeten de verletadviseurs nog worden betaald uit het budget”, aldus de woordvoerder.

De stichting Risicofonds voor het Bouwbedrijf is opgericht door werkgevers en werknemers. Deelnemers aan het fonds kunnen in perioden dat vanwege strenge vorst niet wordt gewerkt, een beroep doen op de fondskas. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vorstverletregeling vindt restitutie plaats van een deel van het ingelegde geld. Met Cordares, uitvoerder van onder meer arbeidsvoorwaardelijke- en pensioenregelingen voor ondernemingen, loopt een administratie- en uitvoeringscontract. Dit wordt opgezegd.

Cordares zegt niets te maken te hebben met de opheffing van het risicofonds. “Werkgevers- en werknemersorganisaties achter het Risicofonds hebben besloten tot opheffing van de huidige vorstverletregerling”, zo laat Cordares weten. “Als gevolg daarvan wordt het administratie- en uitvoeringscontract met Cordares inzake het Risicofonds beëindigd.”

Individueel

De opheffing van het fonds betekent dat aannemers zich vanaf komende winter individueel moeten verzekeren tegen de risico�s van vrieskou.

Dit leidde zowel bij werkgevers als bij werknemers tot ongerustheid. Aannemers vragen zich af waar het geld blijft dat ze in het risicofonds hebben gestort en zijn bang dat een individuele verzekering aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengt. Bouwvakkers daarentegen maken zich zorgen over de vraag of ze nog wel worden uitbetaald als er door strenge vorst niet kan worden gewerkt. Ook vrezen ze in de winter ontslagen te zullen worden.

Eerder stelde vakbond FNV Bouw in deze krant dat de werknemers zich geen zorgen hoeven maken. Aannemers blijven verplicht hen door te betalen tijdens vorstperioden en van ontslag tijdens de winterperiode is geen sprake.

Voor de werkgevers is de situatie minder zeker. Weliswaar wordt het geld dat overblijft in de pot van het risicofonds gerestitueerd, maar een individuele verzekering om de kosten van vorstverlet te dekken, pakt duurder uit dan de huidige regeling.

Reageer op dit artikel