nieuws

Prins aanwezig bij toekomstdebat water

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Prins Willem-Alexander gaat 12 september naar het toekomstdebat Water, Aarde en Samenleven 2006 in het World Trade Centre in Rotterdam. Daar wordt gedebatteerd over de keuzes die Nederland moet maken om in de toekomst een veilig, praktisch en welvarend water-aarde-leefklimaat te houden. De Prins van Oranje woont het debat bij als voorzitter van de Adviescommissie Water.

De verwachte klimaatveranderingen en de stijgende kosten voor het waterbeheer stellen Nederland voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van water en de ruimtelijke ordening, zo schrijft het Blomberg Instituut, dat het debat organiseert. De aanwezige experts en politici zullen het onder andere hebben over de nieuwe Waterwet en de Europese Kaderrichtlijn Water. �Belangrijke instrumenten om de relatie van Nederland met het water ook op de langere termijn goed te regelen�, aldus de organisatie. �Maar ook in de praktijk van het waterbeheer en de ruimtelijke ordening zijn tal van initiatieven en projecten ontwikkeld of in voorbereiding waarbij veiligheid en gebiedsontwikkeling in toenemende mate integraal worden benaderd.�

Aan de hand van voorbeeldprojecten over onder meer ruimtelijke ordening, veiligheid en natuur en milieu wordt met het publiek gedebatteerd over hoe Nederland de komende tijd er uit zou moeten zien.

Reageer op dit artikel