nieuws

Hbo-bouwkundigen vinden snel een baan

bouwbreed

DEN HAAG – Pas-afgestudeerde bouwkundigen op het niveau van hoger beroepsonderwijs vinden vliegensvlug een baan. Van de voormalige voltijdstudenten die in 2004 afstudeerden was driekwart zelfs geen dag werkloos. De overigen deden er een tot twaalf maanden over om een betrekking te vinden.

Deeltijdstudenten hadden op het moment van afstuderen allemaal een betaalde baan. Dat leidt de HBO Raad af uit de HBO-monitor, een onderzoek onder jongeren die een opleiding in het hoger beroepsonderwijs hebben afgerond.

Het onderzoek werd anderhalf jaar na de datum van afstuderen, verricht door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in de vorm van een enquête onder 47.550 afgestudeerden van uiteenlopende studierichtingen.

O ver universitair-gediplomeerden zijn geen cijfers bekend. Niet alleen bouwkundigen doen het goed. Ook elektrotechnici, civiel technici en werktuigbouwkundigen doen het goed op de arbeidsmarkt. Van de civiel technici vond 73 procent direct na het afstuderen een baan. Bij de werktuigbouwkundigen en elektrotechnici lag dat percentage op respectievelijk 73 en 71 procent. Hbo-gediplomeerden op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie hadden iets meer moeite om aan de bak te komen. Van hen vond 64 procent direct na het afstuderen een baan, de overigen deden er een tot twaalf maanden over.

Een ruime meerderheid van de afgestudeerden bouwkunde (62 procent van de voltijdstudenten en 67 van de deeltijders) vond een vaste baan. Hetzelfde geldt voor respectievelijk 55 procent en 78 procent van de voltijd- en deeltijdstudenten elektrotechniek. Bij civiele techniek lag dit percentage op 41 procent en bij werktuigbouwkunde op 59 procent van de voltijdstudenten en 81 procent van de deeltijders. Van de planologen had 39 procent anderhalf jaar na de afstudeerdatu m een vaste baan gevonden.

Goede basis

Meer in het algemeen blijkt een hbo-studie een goede basis voor een loopbaan. Volgens het onderzoek had 95,4 procent van alle hbo�ers eind 2005 een baan. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 94,6 procent. De HBO-raad verwacht dat de arbeidsmarkt voor deze groep door de aantrekkende economie steeds gunstiger wordt. De sterkste groei vond plaats in de sectoren economie, gezondheidszorg en techniek. In de sociaalagogische sector en in het agrarisch onderwijs was sprake van een geleidelijke groei.

De onderzoekers noemen het opvallend dat de werkloosheid onder beginnende leraren toenam. Veruit de meeste van de 19.000 ondervraagden die in 2003-2004 afstudeerden (84 procent), vindt dat ze op de hogeschool goed genoeg zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Over de breedte van de opleiding is 83 procent van de hbo�ers tevreden.

Reageer op dit artikel