nieuws

Grondbank Rijk kiest Almere en Valkenburg

bouwbreed

den haag – Almere, vliegveld Valkenburg en de Bloemendalerpolder zijn de eerste drie gebiedsontwikkelingsprojecten waar het Rijk het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) inzet. Het betreft projecten waarin het Rijk diverse belangen heeft, omdat het grond in eigendom heeft.

Het grote voordeel voor marktpartijen is dat de verschillende ministeries dan via één partij zijn vertegenwoordigd. Via publiek-private samenwerkingen probeert de overheid op slimmere wijze samen te werken met ontwikkelaars. Vanaf 1 oktober gaat Edo Arnoldussen als directeur van het GOB aan de slag.

Het Rijk probeert zich op die manier professioneler en slagvaardiger te organiseren. Indien nodig kan risicodragend worden geparticipeerd in de ontwikkeling van de drie gebieden. De Tweede Kamer zette begin dit jaar nog vraagtekens bij de meerwaarde van het nieuwe overheidsbedrijf. Het parlement waarschuwt dat de belangen van de ministeries behoorlijk kunnen conflicteren.

Het is de bedoeling het vastgoedbedrijf de rest van het jaar nog breder in te zetten. Hiervoor lopen thans verkenningen voor de projecten Ede-Oost, Greenport Venlo/Klavertje Vier, de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Een van de eerste projecten is Almere. Samen met de gemeente Amsterdam, de provincie Flevoland wil het het GOB een strategie uitstippelen om Almere uit te breiden met 60.000 woningen in de periode 2010-2030 volgens het concept dubbelstad Almere-Amsterdam.

Voor de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg hebben Rijk en regio de afgelopen tijd diverse scenario�s ontwikkeld als internationaal aantrekkelijk woongebied voor de Randstad. De volgende stap is het ontwikkelen van een stedenbouwkundig programma met een masterplan.

In het project Bloemendalerpolder/KNSF voert het GOB namens het Rijk de onderhandelingen met de provincie Noord-Holland, de betrokken gemeenten en de private partijen in het zogenoemde contractoverleg. Het resultaat van die onderhandelingen vormt de basis voor het op te stellen masterplan inclusief de financiering.

Reageer op dit artikel