nieuws

Gemeenten te laat met vergunningen

bouwbreed

DEN HAAG – Gemeenten zijn vaak te laat met de afhandeling van aanvragen voor een bouwvergunning. Het komt geregeld voor dat bedrijven langer dan een half jaar moeten wachten op de vergunning.

Op basis van eigen onderzoek onder 114 bedrijven die een bouwvergunning nodig hadden, constateert werkgeversorganisatie VNO-NCW dat het in een kwart van de gevallen langer dan een half jaar duurde voordat de vergunning werd afgegeven. Volgens de organisatie overtreden de betreffende gemeenten de wet. �In principe moeten gemeenten binnen dertien weken na het indienen van een bouwaanvraag een besluit genomen hebben, maar die termijn wordt in de helft van de gevallen niet gehaald�, stelt VNO-NCW. �Een gemeente heeft de mogelijkheid deze termijn met nog eens dertien weken te verlengen, maar dan nog is er in een kwart van de gevallen geen besluit genomen.� In het onderzoek dat werd uitgevoerd door het VNO-NCW-opinieblad Forum geeft driekwart van de ondernemers aan dat de procedure een stuk sneller kan, als de gemeenten ervoor zorgen dat de bestemmingsplannen actueel en de bouwregels duidelijker zijn. Ook moeten de welstandscommissies worden afgeschaft. Die zorgen volgens de ondernemers vaak voor vertraging.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes toont het onderzoek aan dat er �iets fundamenteel niet klopt in Nederland�. �Overheden benaderen burgers en bedrijven met geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Met een heel vergunningcircus als gevolg.� De werkgeversvoorman vindt dat het roer om moet: �Later we het grootste deel van de vergunningen afschaffen en vervangen door een beperkt aantal algemene regels: wat mag hier wel en wat mag niet.�

Vergunningen zijn volgens VNO-NCW alleen nodig voor die projecten die � als ze verkeerd uitpakken � leiden tot onomkeerbare maatschappelijke schade. Ook Wientjes is voor afschaffing van de welstandcommissies. Daarnaast vindt hij dat de gemeentelijke leges op de helling moeten. Het beperkte aantal gevallen waarvoor nog wel een vergunning nodig is moeten ook echt binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Overheden die de termijn overschrijden moeten een boete krijgen. Of ondernemers moeten dan automatisch de vergunning krijgen. Het ongenoegen van VNO-NCW sluit aan bij de onvrede in politiek Den Haag over gemeenten die vergunningen te traag behandelen. Op aandringen van de Tweede Kamer is in de nieuwe omgevingsvergunning waar gemeenten vanaf 2008 mee gaan werken een fatale termijn opgenomen voor eenvoudige aanvragen. Als de betrokken gemeente de vastgestelde behandelingstermijn overschrijdt, wordt de vergunning automatisch verstrekt.

Begin dit jaar heeft minister Dekker (VROM) gepoogd ook via de leges bij gemeenten druk op de ketel te zetten. Dekker wilde via de nieuwe wet omgevingsvergunning regelen dat gemeenten die de termijn overschrijden, worden beboet met een korting op de leges. De minister kreeg voor haar plan de handen echter niet op elkaar in het kabinet. De ministers Donner (justitie) en Remkes (binnenlandse zaken) waren tegen omdat legesheffing en boetebepalingen geen zaak van VROM zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels