nieuws

D66 stuurt aan op debat MEP-subsidie

bouwbreed

DEN HAAG – D66 wil een debat met minister Wijn (economische zaken) nu de CDA-bewindsman de zogeheten MEP-subsidies (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) voor het opwekken van groene stroom heeft geschrapt.

DEN HAAG – D66 wil een debat met minister Wijn (economische zaken) nu de CDA-bewindsman de zogeheten MEP-subsidies (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) voor het opwekken van groene stroom heeft geschrapt.

D66-Kamerlid Boris van der Ham verwijt het de minister dat hij niet aangeeft hoe hij in de toekomst verder wil gaan met het stimuleren van duurzame energie. Hij wil dat Wijn met een regeling komt die boeren en andere ondernemers � die investeringen hebben gedaan in de verwachting dat ze subsidie zouden krijgen � compenseert.

GroenLinks heeft gisteren Kamervragen gesteld. De partij vindt de actie van Wijn �ondoordacht�. �Zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt is het cruciaal dat Nederland werkt aan een meer duurzame vorm van energieopwekking�, aldus Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks).

D e ondernemingsorganisatie ie VNO-NCW steunt het besluit van Wijn om de geldkraan voor duurzame energieprojecten dicht te draaien. Volgens de organisatie lopen de financiële gevolgen volledig uit de hand als de MEP-regeling gewoon wordt doorgezet. Alle subsidieaanvragen die niet voor afgelopen vrijdag binnen waren, worden niet meer in behandeling genomen. Voorzitter Bernhard Wientjes vindt, net zoals D66, wel dat het kabinet moet kijken hoe gedupeerde bedrijven alsnog tegemoet kunnen worden gekomen. Veel bedrijven zijn buiten hun schuld om een �zekere� subsidie kwijtgeraakt waardoor zij in grote financiële problemen komen, zegt de voorzitter. �Het is niet acceptabel dat een bedrijf, dat al meer dan 2 jaar op een milieu- of bouwvergunning voor een nieuwe innovatieve installatie wacht, en daar ook al veel in geïnvesteerd heeft, nu onverwacht een noodzakelijke bijdrage via de MEP misloopt.�

VNO-NCW vindt dat een bedrag van 150 miljoen euro uit aardgasgeld (FES) voor duurzame energie, die Wijn in zijn brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd, gebruikt moet worden om de gedupeerden tegemoet te komen. �Het mes snijdt daarmee aan twee kanten�, aldus de ondernemingsorganisatie, �naast de redding van die bedrijven, blijven ook de innovatieve ontwikkelingen behouden.�

FME-CWM, de vereniging van grote bedrijven in de metaal en techniek, heeft forse kritiek op het besluit van Wijn om de subsidiekraan dicht te draaien. De kritiek is opmerkelijk omdat VNO-NCW, de koepelorganisatie van werkgevers waarbij FME-CWM is aangesloten, de stap van Wijn wel steunt. ��Dit betekent een grote schadepost voor veel FME-lidbedrijven��, aldus de vereniging gisteren. Bedrijven die veel geld hebben gestoken in de voorbereiding van een project voor duurzame energie zijn de klos. FME-CWM spreekt van een o nvoorspelbare en wispelturige overheid. Ook de VNG is het niet eens met het besluit van Wijn

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels