nieuws

‘Bouwinspecties via satelliet overdreven’

bouwbreed Premium

– De privacycommissie in België heeft geen bezwaar tegen satellietbeelden van een Nederlands bedrijf om bouwovertredingen in Vlaanderen vast te stellen. Daarmee gaat de privacycommissie in tegen het standpunt van de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, Dirk van Mechelen, die het gebruik van satellietbeelden om bouwovertredingen vast te stellen “overdreven” zegt te vinden.

“We moeten niet met een kanon op een mug beginnen te schieten”, zo meende Van Mechelen. Volgens de minister moeten de gemeenten werk maken van een degelijk vergunningenbeleid. Hij blijft erbij dat de bestaande politiecontroles en sociale inspecties volstaan om bouwmisdrijven op te sporen. Van Mechelen is bereid om het advies van de privacycommissie “ernstig te onderzoeken”, maar de overheid moet zich volgens hem “geen big brother-allures aanmeten”.
Hij blijft tegen het gebruik van satellietbeelden gekant. Het oordeel van de minister is een streep door de rekening voor het Nederlandse bedrijf Neo dat door vier Vlaamse gemeenten was aangezocht voor het maken van de satellietbeelden.
De privacycommissie was wel van oordeel dat het detailniveau van de foto’s niet groter en de bewaarduur ervan niet langer mochten zijn dan noodzakelijk. Ook oordeelde de privacycommissie dat een privé-bedrijf dergelijke satellietbeelden alleen mag aanleveren en geen oordeel mag vellen over de vraag of er al dan niet sprake is van een bouwovertreding. Volgens directeur Rob Becq van Neo neemt het bedrijf ook nooit dergelijke initiatieven:”Wij tonen de gemeenten alleen wat er veranderd is. Zij bepalen dan of er al dan niet opgetreden moeten worden.”
Groen licht
N aar verluidt wordt het advies van de privacycommissie wel gesteund door een aantal ambtenaren van “ruimtelijke ordening”. Die zijn van oordeel dat de minister het advies van de privacycommissie moet opvolgen en de gemeenten, die met het Nederlandse bedrijf in zee willen gaan, het groene licht moet geven.
Het is overigens geen geheim dat binnen de administratie van “ruimtelijke ordening” ook enige weerstand bestaat tegen het feit dat de betrokken gemeenten destijds gekozen hebben voor een Nederlands bedrijf voor de satellietbeelden en daarvoor niet op zoek zijn gegaan naar een Vlaams bedrijf.
Volgens een ambtenaar van de betrokken administratie legt de minister het oordeel van de privacycommissie (voorlopig) naast zich neer in de hoop dat het Nederlandse bedrijf definitief afhaakt. In een later stadium kan hij (of volgend jaar zijn opvolger) dan op die beslissing terugkomen en in zee gaan met een Vlaams bedrijf. “Ik heb hier tijdens vergaderingen al collega’s luidop horen vragen waarom die gemeenten per sé met een Hollands bedrijf wilden werken…”, ald us deze ambtenaar.

Reageer op dit artikel