nieuws

Billiton profiteert van gestegen prijzen

bouwbreed Premium

MELBOURNE – BHP Billiton heeft volop geprofiteerd van de fors gestegen grondstoffenprijzen. Omzet, winst en marge gingen flink omhoog. Het bedrijf verwacht ook komend jaar verdere stijgingen van de prijzen.

MELBOURNE – BHP Billiton heeft volop geprofiteerd van de fors gestegen grondstoffenprijzen. Omzet, winst en marge gingen flink omhoog. Het bedrijf verwacht ook komend jaar verdere stijgingen van de prijzen.

De omzet in het gebroken boekjaar dat loopt tot 30 juni, steeg met een kwart tot bijna 40 miljoen dollar. De brutowinst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 58 procent naar bijna 15 miljard en de nettowinst zelfs met 63 procent naar 10,5 miljard dollar.

Deze cijfers zijn enerzijds te danken aan het vijfjarenprogramma waarin 15 miljard dollar is geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit en anderzijds aan de fors gestegen prijzen van vooral koper en aluminium. De vraag naar metalen is hoog, vooral in Azië, dankzij de nog immer snel groeiende economie in China.

Geen wonder derhalve dat Billiton door blijft gaan met investeren in verdere groei. Onlangs zijn zeven nieuwe projecten opgestart met een investeringsvolume van 5 miljard dollar. In totaal lopen er 23 projecten, variërend van olie tot nieuwe aluminiumsmelterijen en diamantmijnen.

De gestegen prijzen voor producten hebben gezorgd voor een bruto winstgroei van 6,7 miljard dollar. Hogere prijzen voor onder meer basismetalen voegden 7,2 miljard dollar toe aan de winst. Volgens het bedrijf viel dat wat tegen omdat de prijzen voor mangaan juist daalden en ook de verkoop van diamanten minder opbracht vanwege lagere kwaliteit.

Daartegenover staan ook gestegen kosten voor onder andere arbeid, aannemers en energie. Dat heeft het bedrijf 1,3 miljard dollar meer gekost.

Voor het komende boekjaar verwacht het bedrijf dat de economische groei wereldwijd positief zal blijven ondanks de gestegen olieprijzen. Dit laatste, plus de trend van stijgende rentes, zal wellicht de groei iets vertragen. Aan de andere kant zijn er meer negatieve factoren waarvan niemand echter weet wat de effecten daarvan zullen zijn op de wereldeconomie. Het gaat om toenemende politieke spanningen in de wereld met alle gevolgen van dien voor grondstoffen- en energievoorziening en daarmee van de prijzen. Verder spelen zaken als de lange tijd die het duurt voordat nieuwe capaciteit op stoom is en gebrek aan deskundig personeel op een aantal gebieden. Daardoor kan het voorkomen dat de stijgende vraag naar producten en basismetalen onvoldoende kan worden beantwoord.

Alles bij elkaar is dit reden voor Billiton om uit te gaan van een nog langer durende periode van hoge prijzen waarvan het bedrijf dan kan profiteren. Besloten is mede daarom verder te gaan met inkoop van eigen aandelen. De komende 18 maanden zal Billiton dat voor een bedrag van 3 miljard dollar gaan doen.

Reageer op dit artikel