nieuws

Amsterdam gaat Bibob strenger toepassen

bouwbreed

DEN HAAG – Amsterdam gaat de wet Bibob ook voor bouwvergunningen toepassen. Vanaf dit najaar toetst de gemeente alle aanvragen boven de 50.000 euro. Bij constatering van onregelmatigheden wordt de vergunning geweigerd. Zo wil Amsterdam voorkomen dat witwassers, drugsdealers en criminelen meer greep krijgen op de vastgoedmarkt. Dat blijkt uit de conceptbeleidsregel die de gemeente […]

DEN HAAG – Amsterdam gaat de wet Bibob ook voor bouwvergunningen toepassen. Vanaf dit najaar toetst de gemeente alle aanvragen boven de 50.000 euro. Bij constatering van onregelmatigheden wordt de vergunning geweigerd. Zo wil Amsterdam voorkomen dat witwassers, drugsdealers en criminelen meer greep krijgen op de vastgoedmarkt.

Dat blijkt uit de conceptbeleidsregel die de gemeente afgelopen week publiceerde. De komende zes weken staan open voor inspraak op de strikte interpretatie van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. De regels worden nu vooral met succes toegepast om prostitutie en malafide horeca te weren. De bouwvergunning zou een nieuwe manier zijn om de antecedenten na te trekken van degenen die een bouwvergunning aanvragen. De beleidsrichtlijn noemt bouwbedrijven, vastgoedbedrijven en afvalbewerkingsbedrijven expliciet als potentiele risicocategorieën die gevoelig zijn voor criminele beïnvloeding. Het gaat niet om aanvragen voor een gemiddelde dakkapel of serre maar vooral om ruimtes waar �handelsactiviteiten� gaan plaatsvinden. De gemeente hanteert daarbij het criterium van een aanneemsom boven de 50.000 euro. Door de wet Bibob toe te passen wordt de aanvrager gescreend bij allerlei gesloten bronnen zoals justitie, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, politieregisters en Economische Controledienst.

De bouwsector had in Amsterdam al te maken met een strenge screeningen. Sinds 2000 bestaat het bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) die alle bouwbedrijven screent bij aanbestedingen. Afgelopen jaar kreeg ruim 7 procent van de 350 inschrijvers een negatief advies en werd uitgesloten van inschrijving. In de beginjaren lag dat percentage veel hoger, maar van de strenge controles gaat een preventieve werking uit waardoor sommige bouwbedrijven helemaal afhaken. Het bureau heeft speciale ontheffing van het Rijk en mag eveneens gebruik maken van gesloten bronnen.

De stap van Amsterdam is opvallend te noemen. De gemeente wil de wet Bibob juist vaker toepassen in de bouwwereld, terwijl op rijksniveau juist een tegengestelde beweging aan de gang is. In de praktijk werd de wet Bibob namelijk nauwelijks gebruikt voor de bouwsector. Voor zover bekend is de wet slechts een paar keer toegepast voor de screening van bouwbedrijven zoals bij de verbouwing van de Tweede Kamer, maar in de praktijk is nog nooit een aannemer uitgesloten van een aanbesteding. De nieuwe aanbestedingswet waar het ministerie van Economische Zaken momenteel aan werkt, wil de wet zelfs helemaal schrappen voor de bouwsector. Een mildere screening door bureau Covog van Justitie gaat de Bibob-screening vervangen.

Reageer op dit artikel