nieuws

Vechten om dertig jaar werk aan Coentunnel

bouwbreed

haarlem – Drie combinaties zijn nog in de race voor de aanleg van de Tweede Coentunnel. Ze kunnen zich gaan voorbereiden op een intensief ontwerpproces en het uitwerken van beheers- en managementplannen, dat pas over een jaar tot gunning zal leiden. Maar dan hebben ze ook voor dertig jaar werk.

Hij voert concurrentiegerichte dialogen, consulteert en evalueert. Wie met Jaap Heijboer praat zou even kunnen denken met een maatschappelijk werker van doen te hebben. Maar de project-directeur Tweede Coentunnel/Westrandweg van Rijkswaterstaat praat bepaald niet met hangjongeren en daklozen. Hij praat met aannemingscombinaties. Hele grote zelfs, met wie hij een contract voor maar liefst dertig jaar wil aangaan, volgens de principes van Design Built Finance and Maintenance. De bedoeling is dat die aanpak uiteindelijk een 5 procent voordeliger oplossing oplevert voor de westelijke Ringweg van Amsterdam inclusief een extra tunnel.

Tot nu toe verloopt dat intensieve proces goed volgens Heijboer. Tekenend is dat geen van de twee combinaties die vorige maand afvielen bij de eerste selectie bezwaar aantekenden. De alcatelperiode verstreek in alle stilte. De projectdirecteur wil de namen van de afgevallen combinaties niet noemen, maar de goede volger van het nieuws weet natuurlijk al lang dat Heijmans/Bilfinger en Volker Wessels/Bouygues het niet hebben gered. Zij krijgen voor hun inspanningen een rekenvergoeding van 3,5 ton uitgekeerd. De anderen gaan door naar de volgende ronde, waar aan het einde van de rit 2 miljoen euro voor hen klaar ligt. Maar daarvoor moeten ze, schat Heijboer, wel zo�n 5 miljoen euro investeren. De bedrijven die het project niet krijgen lijden dus netto verlies. Welke dat zijn is pas mei volgend jaar definitief bekend.

Consultatiefase

Heijboer en zijn team van 80 medewerkers zijn nu aanbeland in de consultatiefase. De plannen van aanpak van de drie combinaties die de eerste fase doorstonden worden nu nader bestudeerd en er wordt zonodig toelichting gevraagd op bepaalde onderdelen. “Bedoelen we allebei hetzelfde? Hoe zien de maatregelen er uitgewerkt uit?” Op dergelijke vragen wil Heijboer antwoord hebben.

Een belangrijk aandachtspunt vanaf de eerste fase was het managementsysteem. Hoe denken de bedrijven alles te organiseren tijdens de bouw, het onderhoud en het beheer gedurende dertig jaar? Hoe wordt het wegvallen van een partner opgevangen? In de consultatiefase komt er meer nadruk te liggen in het uitdiepen en de verdeling van de risico�s.

Daarna volgt de dialoogfase waarin de stukken gunningsklaar worden gemaakt. Eind dit jaar kunnen de combinaties dan gaan bieden, elk op hun eigen plan. De plannen van de concurrenten kennen ze nadrukkelijk niet. Het projectteam van Rijkswaterstaat voert alle fases namelijk parallel met alle drie de deelnemers uit en mag daarbij geen gegevens van de concurrenten aan elkaar doorspelen. Ook daar zijn heel strikte afspraken over gemaakt. Heijboer: “Het hele proces is erg arbeidsintensief, bleek al in de eerste fase bij het opstellen van de plannen van aanpak. We waren als het ware aan het simultaanschaken op vijf borden tegelijk. Nu gaan we nog door op drie borden.”

Om de drie verschillende biedingen goed naast elkaar te kunnen leggen, vertaalt het projectbureau alle wel of niet gehonoreerde risico�s naar geld. Zaken die een bepaalde combinatie niet honoreert leveren bij de prijsvergelijking een verhoging op volgens van te voren bekende afspraken. De beschikbaarheid van de wegen tijdens de bouwfase weegt daarin zwaar mee. Het gaat immers om een druk belast tracé. De wegen rond Amsterdam mogen niet vast komen te zitten.” Als een aannemer dus minder rijstroken open heeft tijdens de bouw of tijdens de onderhoudsperiode kost hem dat geld. Hij wordt dan gekort op zijn beschikbaarheidsvergoeding.

In principe start pas bij de oplevering van de nieuwe weg en tunnel de betaling. Maar aangezien de aannemingscombinatie vanaf dag één ook het beheer en de exploitatie van de bestaande Coentunnel en Westrandweg in handen krijgt, gaat de portemonnee van het Rijk al eerder op een kier. Op het moment van oplevering ligt er bovendien een forse extra premie in het verschiet. Volgens Heijboer is dat een noodzakelijke prikkel om te zorgen dat er ook snel compleet wordt opgeleverd. En binnen het prijsplafond dat al eerder is overeengekomen. “Het openstellen van de nieuwe rijbanen is daarvoor niet voldoende. Ook de signalering moet goed werken en het complete beheerssysteem daar omheen.”

Luchtkwaliteit

Technisch heel grote verrassingen zijn er bij de bouw volgens Heijboer niet te verwachten. Ook niet op het meest uitdagende gebied, de luchtkwaliteit. De geëigende oplossingen voor luchtkwaliteit, zoals geluidsschermen en afzuiging zijn door Rijkswaterstaat gevraagd en door de combinaties overgenomen. Wel hebben ze hier en daar wat geoptimaliseerd aan het referentie-concept.

Ook aan architectuur is gedacht. Bureau Quist Wintermans heeft de randvoorwaarden opgesteld waaraan de ingrepen moeten voldoen. Daarbinnen zullen de combinaties de eerste en tweede Coentunnel tot een architectonische eenheid smeden, zodat de twee kunstwerken nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. Ondanks een leeftijdsverschil van meer dan veertig jaar.

Drie bouwcombinaties zijn door naar de volgende ronde voor de aanbesteding van de Tweede Coentunnel:

ABN-AMRO/Strukton/Ballast Nedam/GTI/Van Oord

Verenigde Coen Compagnie

BAM PPP/Fluor Infrastructure

Coen Tunnel Company

Basics Group/CFE/Dredging International/Dura Vermeer/TBI Bouw/Vinci Concessions/Vinci/Arcadis Nederland.

Impressie van de tunnelmond van de Tweede Coentunnel.

Reageer op dit artikel