nieuws

Rottepolderpark wordt regionaal bedrijventerrein

bouwbreed Premium

haarlemmerliede – Bedrijventerrein Rottepolderpark, aan de voet van het Rottepolderplein, krijgt een facelift. De gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland hebben het 29 hectare tellende terrein gekocht van voormalig eigenaar Afvalzorg en gaat het opnieuw inrichten als een terrein dat voorziet in de regionale behoefte aan bedrijfsruimte.

Lange tijd huisden op het terrein vervuilende bedrijven, waaronder afvalbedrijven. In de nieuwe vorm kan het terrein, dat op dit moment wordt gesaneerd door Afvalzorg, plaats bieden aan vijftig tot honderd categorie 4-bedrijven.

“Dus bedrijven die in een woonomgeving in de knel komen en meer ruimte nodig hebben, maar geen milieubelastende activiteiten uitvoeren”, legt Paul van Dijk van Rottepolderpark BV uit. Van Dijk is interimdirecteur van het bedrijf dat door provincie en gemeente is opgericht om het bedrijventerrein te realiseren. “Dat kunnen bijvoorbeeld recyclingbedrijven zijn. Tegenwoordig kunnen materialen zonder hinder of vervuiling worden gerecycled. Zolang er geen ontploffingsgevaar bestaat, is er geen enkel probleem.”

Het is echter niet zo dat gericht naar recyclingbedrijven wordt gezocht, nuanceert Van Dijk. “Van oudsher was dat wel het profiel van het terrein. Wat we met het nieuwe terrein willen, is op de lange termijn voorzien in de behoefte aan een regionaal bedrijventerrein.”

Het gebied krijgt het uiterlijk van een gemengd terrein met grote en kleine kavels. Een deel van het terrein is al opgeleverd, de rest volgt later dit jaar. Op basis van het stedenbouwkundig plan waar nu aan wordt gewerkt, volgt in het najaar het ontwerp van het terrein. Het werk wordt als een design and construct-opdracht aanbesteed, laat Van Dijk weten. “De uitvoering kan dan hopelijk volgend jaar beginnen.”

Reageer op dit artikel